"TeliaNor": - Trenger ikke mer kapital

SAS-sjef og styreformann i Telia, Jan Stenberg, mener et fusjonert Telenor/Telia ikke har behov for mer egenkapital før selskapet skal børsnoteres i løpet av år 2000.

- Det nye selskapet vil ha en så sterk cash-flow at jeg ikke ser behovet for ytterligere kapital til selskapet før børsnotering i år 2000, sier styreformann Jan Stenberg i Telia til digi.no.

Stenberg er foreslått som styreformann i det fusjonerte selskapet.

Styreformannen opplyser også at det ved børsnotering ikke vil være noe skille mellom aksjer med eller uten stemmerett.

Til toppen