Telias røde løper

To ganger har Telia lovet norske forbrukere konkurranse i mobilmarkedet. To ganger har selskapet brutt løftet. Det er ikke gitt at Telia er en god eier for NetCom.

To ganger har Telia lovet norske forbrukere konkurranse i mobilmarkedet. To ganger har selskapet brutt løftet. Det er ikke gitt at Telia er en god eier for NetCom.

Telias virksomhet i det norske mobilmarkedet har paradoksalt ikke bidratt til konkurranse, men tvert imot til en sementering av duopolet, og derigjennom styrket posisjon for markedsleder Telenor Mobil. Nå har Telia kjøpt aksjemajoriteten i det norske mobilselskapet NetCom for 470 kroner per aksje, og forsøker med det å bli mobiloperatør i Norge for tredje gang.

Det kan vise seg at NetCom-sjef Terje Christoffersens iver etter å finne en kjøper som vil betale mer enn de 310 kronene per aksje som Tele Danmark ville strekke seg til kan komme til å koste mer enn det smaker.

Telia sitter nemlig tilbake med ribbet troverdighet i det norske mobilmarkedet. Dels i kombinasjon med et handlingslammet Samferdselsdepartement som ikke har brydd seg med å følge opp utbyggingen av landets tredje GSM-nett der den første delen etter de opprinnelige planene skulle være operativt i fjor sommer. Men mest ved eget bevisst valg om ikke å bygge ut eget mobilnett i Norge tross lisenstildelinger.

For verken i 1998 eller i år 2000 har Telia holdt løftet sitt om å bygge ut Norges tredje GSM-1800 mobilnett. I oktober 1998 var Telias vikarierende argument Sense-saken som selskapet påstod ville skape uoversiktlige rammebetingelser for mobilselskap i Norge. Det daværende Telia-sjef i Norge Bjørn Formo ikke sa var at Telia var i fusjonsforhandlinger med Telenor, som var den egentlige årsaken til at Telia valgte å legge det norske mobilnettet på is. Telenor-sjef Tormod Hermansen bekreftet dette selv da han delte ut et teleprofessorat 29. mars i år.

I år har Telias konsernsjef Jan-Åke Kark brukt tid og ressurser på å beholde den GSM-1800 lisensen selskapet fikk i 1997 og som selskapet valgte ikke å bruke i 1998, ettersom med fusjonen med Telenor gikk i vasken i desember i fjor. Med løfte om at Telia skulle ha mobilnett operativt i de fire største byene senest 16. februar 2001, gav Samferdselsdepartementet etter og lot Telia beholde mobillisensen. Så sent som 25. februar i år fortalte Telias ansvarlige for søknaden på den norske GSM-1800 lisensen, Michael Larsen i Telia Mobile, at "Nå kjører vi i gang for fullt i Norge" og at selskapet ville investere mellom 1 og 1,2 milliarder kroner i Norge på sitt nye GSM-1800 mobilnett.

Dessverre er Telias valg ingen gode nyheter for norske mobilbrukere. Selskapets virksomhet har trenert konkurransen i mobilmarkedet. Ikke bare med Telias egen unnfallenhet, men også fordi andre interesserte selskap effektivt er skvist ut av markedet mens det ennå var i vekst.

Dette er heller ikke gode nyheter for NetCom. Telias rykte som frekvensrytter må få konsekvenser for selskapets fremtidige aktiviteter i Norge. Samferdselsdepartementet kan ikke se bort ifra Telias historie i det norske markedet når selskapet gjennom NetCom søker på en av de fire nye norske mobillisensene. Selv om dette ikke er til gavn for NetComs muligheter som seriøs søker på av en av fire nye mobillisensene for tredje generasjons mobiltelefoni, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

Dessuten må Samferdselsdepartementet handle og foreta en umiddelbar utlysning av minst to GSM-1800 mobillisenser med snarest mulig tildeling, og aller helst før tildelingen av de fire nye mobillisensene for UMTS.

Telia er beryktet for sin defensive mobilstrategi. Investeringene i mobilvirksomhet i Finland og Danmark har så langt ikke gitt de svenske aksjonærene annet enn hodepine og tap i milliardklassen. Virksomheten i Norge kjøpes nå for et tosifret milliardbeløp og det er svært tvilsomt at selskapet med slike investeringer kan ta seg råd til å delta i priskonkurransen i det norske mobilmarkedet.

Telenor har ikke betalt 30.000 kroner for norske mobilkunder noe Telia har og kan med dette skvise alle marginer ut av hvert samtaleminutt og dermed redusere prisene så mye at Telia for tredje gang må telle på knappene om det er bryet verdt å drive mobilvirksomhet i Norge.

Konklusjon må derfor bli at Telenor står styrket tilbake takket Jan-Åke Karks investering i NetCom. Kark har rullet ut den røde løper for Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen som med dette er sikret posisjonen som markedsleder i det norske mobilmarkedet på ubestemt tid.

Til toppen