TeliaSonera med gratis MMS

Den svensk-finske telekjempen TeliaSonera gjør det mulig for kundene å sende gratis MMS-meldinger. Tilbudet gjelder imidlertid for en avgrenset periode, slik tilfellet var i Norge med Telenor og NetCom. I Norge førte tilbudet om gratis bildemeldinger til en kraftig oppgang i MMS-trafikken. Nå ønsker TeliaSonera å kopiere den norske suksessen. Tilbudet blir gjeldende fra 20. februar til 2. mai, men bare på dagene fredag til søndag, skriver svenske idg.se.

Les mer om:
;