TeliaSonera vil bruke brenselsceller

Mens verdens brukere av bærbar PC venter på teknologien, vil Teliasonera teste den til andre formål.

Mens verdens brukere av bærbar PC venter på teknologien, vil Teliasonera teste den til andre formål.

TeliaSonera starter i sommer et prosjekt for å finne ut om brenselsceller kan benyttes på deres utstyr. Her er det snakk om litt tyngre saker enn bærbare PC-er, både når det gjelder vekt og strømforbruk.

Brenselscellene skal nemlig testes ut som reserveløsning for deres basestasjoner. Dette håper de skal gi både bedre driftssikkerhet, mindre vedlikeholdskostnader og mindre forurensning. Utslippene fra brenselscellene vil bestå av vann.

Brenselsceller skal dessuten gi mindre forstyrrelser ved elektrisitetsbrudd, heter det i en pressemelding fra selskapet. Men TeliaSonera sier ingenting om dette kunne skjermet dem mot strømbruddet som nylig lammet nettet til deres datterselskap Netcom. Store deler av Netcoms nett på Vestlandet og Nord-Norge falt ut da en sikring ved en feil ble tatt ut i ett sekund.

    Les også:

Feilen hos Netcom demonstrerer hvor viktig det er med reserveløsninger for strøm på teleselskapenes mange basestasjoner. TeliaSoneras løsninger baserer seg i dag på en kombinasjon av blybatterier og dieselaggregater.

Brenselsceller har lenge vært drømmen til folk som er mye på farten med bærbar PC og irriterer seg over at batteriet aldri strekker til. Med brenselsceller kan man med litt påfyll drivstoff på "batteriet", holde det gående svært lenge.

Til toppen