Abonner
RESULTATERFINANS

Telio på sporet

Bra vekst og marginer i Telio, og Nextgentel gjør det skarpere enn før oppkjøpet.

Telio-sjef Eirik Lunde mener utviklingen for sammenslåingen av Telio og Nextgentel ligger foran skjema.
Telio-sjef Eirik Lunde mener utviklingen for sammenslåingen av Telio og Nextgentel ligger foran skjema. Bilde: Per Ervland

31. januar fullførte Telio sitt oppkjøp av Nextgentel. Regnskapet for første kvartal slår sammen Telio-tallene for hele kvartalet og Nextgentel-tallene fra og med 1. februar.

For gamle Telio meldes det om en omsetning på 113 millioner kroner, 15 prosent mer enn i første kvartal i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (Ebitda) øker med 7,4 prosent til 23,2 millioner kroner. I Norge vokser omsetningen med 17 prosent til 87,7 millioner kroner. Telio greier ikke å øke gjennomsnittlig omsetning per abonnent. Internasjonalt, det vil si i Sveits, Nederland og Danmark, er veksten mindre, delvis på grunn av sterk norsk krone.

Nextgentel oppføres med en omsetning på 150 millioner kroner i månedene februar og mars, mot 155 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet (Ebitda) er opp 21 prosent, til 29 millioner kroner. Abonnementstallet på privatmarkedet har de siste årene vært nedadgående innen telefoni og bredbånd, og stabil innen tv. Tallet på bredbåndsabonnenter er 149 000 mot 153 000 for et år siden, mens tallet på telefonabonnementer er redusert fra 26 000 til 23 000. 11 000 får tv fra Nextgentel, mot 9 000 for et år siden. På bedriftsmarkedet har Nextgentel 20 000 abonnenter, mot 21 000 for et år siden.

Telio byttet ut Nextgentel-ledelsen i februar, og kunngjorde ny organisasjonsstruktur i mars. De mener restruktureringen går etter planen, og at dette gjenspeiles i det bedrede driftsresultatet.

Proformaomsetningen for Telio og Nextgentel var 1,32 milliarder kroner i 2012, og Ebitda-marginen var 16 prosent. Målene for 2013 er en omsetning på 1,34 milliarder kroner og en margin på 21 prosent. I 2015 er målene henholdsvis 1,36 milliarder kroner i omsetning og en Ebitda-margin på 25 prosent. Det satses med andre ord mer på lønnsomhet enn på vekst.

Les mer om: