Telio sier nei og får dyre dagsbøter

Kravet er priskutt, men Telio gjør det motsatte og får bøter.

Telio sier nei og får dyre dagsbøter
Bilde:

Netcom truet med å nekte, men gav seg til slutt: Kravene om priskutt fra Post- og teletilsynet er dyre å si nei til, men nå gjør IP-telefoni-selskapet Telio nettopp dette.

Post- og teletilsynet har krevet at selskapet setter ned sine såkalte termineringspris, prisen selskapet krever av konkurrenter når samtaler setter til Telio. Det var nettopp også disse prisene tilsynet krevet at Netcom måtte redusere.

Men Telio nekter fortsatt og nå ilegger tilsynet Telio en dagsbot på 10.000 kroner "fram til Telio innretter seg etter reguleringen", skriver tilsynet.

Telio går derfor mot strømmen: Samferdselsdepartementet og tilsynet presser frem kutt, men Telio går altså andre veien og øker prisene når de snart likevel må settes ned.

"Telio varslet i slutten av august Telenor om at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. I september gjorde PT Telio oppmerksom på at den varslede prisendringen vil være i strid med gjeldende regulering. Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på ca 5 prosent. Dette er i strid med prisforpliktelsen fastsatt av PT og nærmere presisert av Samferdselsdepartementet (SD) i sommer", skriver tilsynet.

Departementet har pålagt Telio et pristak for terminering på 40,3 øre for en gjennomsnittssamtale på 4,71 minutter. Og fra 1. januar 2008 skal prisen for terminering av en gjennomsnittssamtale reduseres til 30,4 øre, og fra 1. juli 2008 skal prisen være 20,5 øre.

Tvangsmulkten mot Telio begynner først å løpe fra utløpet av klagefristen for vedlagte vedtak.

;