Telio taper kunder

Men får Nextgentel til å levere

Telio taper kunder
Salget av Nextgentels hovedkvarter i Sandli utenfor Bergen bedret Telios likviditet. Bilde: Google Street View

Ved utgangen av 2012 kjøpte Telio, spesialist på tale over IP, bredbåndleverandøren Nextgentel. Kvartalstallene som Telio presenterte i går bekrefter igjen at integreringen av Nextgentel ser ut til å lykkes, men går ut over Telios tidligere kjernevirksomhet. Samtidig kan en ny kontrakt i Nederland signalisere en ny giv for Telio og telefoni.

Hovedtallene til Telio i fjerde kvartal er en omsetning på 328 millioner kroner, et driftsresultat på 21 millioner kroner, og et nettoresultat før skatt på 11 millioner kroner. Fjerner man Nextgentel, sitter man igjen med en omsetning på 108 millioner kroner og et driftsresultat på 9 millioner kroner. Omsetningen er 2,2 prosent ned fra samme kvartal 2012, da driftsresultatet havnet på minus 400 000 kroner.

Når det gjelder Nextgentel, oppgir Telio en omsetning på 220 millioner kroner. Det er en nedgang på 2,5 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Til gjengjeld leverer Nextgentel et driftsresultat på 12 millioner kroner, langt mer enn resten av Telio til sammen.

Telio-sjef Eirik Lunde kan stå overfor et gjennombrudd i Europa gjennom flere avtaler med M7.
Telio-sjef Eirik Lunde kan stå overfor et gjennombrudd i Europa gjennom flere avtaler med M7. Bilde: Telio

Telio har altså sikret lønnsomheten trass i at omsetningen er lavere enn for et år siden.

Likvidsituasjonen ble bedret i oktober, da de solgte hovedkvarteret til Nextgentel for 95 millioner kroner.

Omstruktureringen av Nextgentel oppgis å gå etter planen. Selskapet har 100 færre heltidsansatte enn for et år siden.

Telio-konsernets samlede kundetall ble redusert med 4 095 i løpet av fjerde kvartal.

I Telio Norge ble tallet på kunder innen tale over IP redusert med 3 260, samtidig som tallet på nye kunder innen mobil og bredbånd økte med 1 619. Omsetningen i Telio Norge falt med 7 prosent til 80 millioner kroner, mens driftsresultatet ble nesten firedoblet til 12 millioner kroner.

Om kundemassen til Nextgentel heter det at den økte svakt i løpet av fjerde kvartal, til 204 000.

Det nest viktigste landet for Telio, målt i omsetning, er Nederland. Her økte omsetningen med 13 prosent til 12 millioner kroner, mens driftsresultatet økte med 34 prosent.

Telio Nederland har en egen forretningsmodell, basert på OEM-salg av tjenester innen tale over IP. I januar inngikk selskapet en avtale med Luxembourg-selskapet M7, om å levere bredbåndstelefoni til kundene til M7s nederlandske satellitt-tv-leverandør CanalDigitaal. Det innebærer opptil 145 000 nye kunder i løpet av 2014.

Denne avtalen kan gi Telio et springbrett til andre land. M7 og Telio vurderer nå en tilsvarende avtale til andre M7-selskaper. M7 tilbyr satellitt-tv i Belgia, Østerrike, Tsjekkia og Slovakia.

I de øvrige land der Telio har datterselskaper, Sveits og Danmark, er det beskjeden framgang i omsetning, og solid framgang i driftsresultat.

Les mer om: