Telio toger videre trass i Telenor

Telenors tilbud om bredbåndstelefoni stanser ikke kundestrømmen til Telio-sjef Rune Strømmen.

Telenors tilbud om bredbåndstelefoni stanser ikke kundestrømmen til Telio-sjef Rune Strømmen.

Det finnes i dag rundt 70.000 bredbåndstelefonikunder i Norge. Tjenesten ble lansert i januar i fjor av Telio, som var først ut i Norge med bredbåndstelefoni.

I Norge har det på et drøyt år poppet opp et førtitalls aktører som tilbyr bredbåndstelefoni. NextGenTel lanserte tjenesten tidligere i år, men først i mars kom Telenor med sitt IP-telefonitilbud.

Av de 70.000 bredbåndstelefonikundene som finnes i Norge i dag, har Telio rundt halvparten. Og veksten fortsetter.

I mars fikk Telio 6600 nye bredbåndstelefonikunder. Det er flere enn i både januar og februar.

– Dette er 10 prosent flere enn i februar og vi er fornøyd med at vekstraten fortsetter å øke på denne måten, sier administrerende direktør Rune Strømmen til digi.no.

Totalt for første kvartal mottok Telio i overkant av 18.000 nytegninger. Til tross for suksessen er det først nå Telio har klart det antallet kunder selskapet satte seg som mål innen 2004.

Strømmen tror det nå er for sent for helt nye aktører og at aktører som lanserte etter Telio sliter både med å vinne kunder og å produsere tjenester med den kvalitet kundene forventer.

For å kunne lykkes med IP-telefoni kreves nemlig store volum. Marginene for tjenesten er lave, kapitalbehovet er stort og det er kun gjennom stort volum og ekstremt effektiv drift man kan oppnå positive resultater, påpeker Strømmen.

6.600 nye kunder for Telio innebærer at et antall tilsvarende vel 1 prosent av landets bredbåndskunder eller vel 30 prosent av alle nye bredbåndsabonnenter i mars tegnet abonnement hos Telio.

Strømmen er forundret over at det spesielt etter Telenors lansering av bredbåndstelefoni ga et hyggelig sprang oppover for Telio de siste dagene i mars.

– Vi vurderer å sende blomster til Berit Kjøll i Telenor, ler Strømmen.

Han synes det blir spennende fremover å se om Telenors inntreden vil bidra til at veksttakten øker ytterligere.

– Vi har god tro på at det kan skje i og med at Telios tjeneste er langt billigere og mer rik på tilleggstjenester, sier Strømmen.

Til sammenligning oppnådde Catch 900 og NextGenTel kun 750 nye bredbåndstelefoni kunder i mars.

Telios omsetning i første driftsår 2004 ligger an til å havne på cirka 42 millioner med et lite overskudd.

Til toppen