Telio vokser kraftig og går med overskudd

I Norge har selskapet stagnert i antall kunder, men utlandet sikrer kraftig vekst.

Telio vokser kraftig og går med overskudd

Telio fortsetter å vokse på å tilby kundene bredbåndstelefoni, istedenfor den tradisjonelle fastlinjen.

Årets andre kvartal var selskapets beste noensinne. Den endte på 90,5 millioner kroner, en fremgang på hele 30 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt endte på 2,2 millioner kroner i pluss. Til sammenligning viste fjorårets tall et driftsunderskudd på 4,9 millioner kroner.

– Vi videreførte en lønnsom, kontrollert vekst i andre kvartal. Dette til tross for fortsatt konsolidering av kundemassen i Norge i mai og juni og betydelige investeringer i merkevarebygging, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio.

Telio hadde ved utgangen av andre kvartal totalt 133.800 kunder, en netto økning på 1.700 fra første kvartal. 21.500 av disse holder til i Danmark, og 9.500 i Nederland.

I Norge har imidlertid selskapet stagnert. Her holder kundemassen seg forholdsvis stabil, selv om det var en fremgang i måneden etter kvartalsavsluttningen.

– Vi ble langt på vei ferdige med konsolidering av den eksisterende kundemassen i Norge i mai og juni, samtidig som fokus på god kundeservice gir oss mer lojale kunder. Juli måned viser 1.600 nye netto kunder i Norge, sier Lunde.

Les mer om: