BEDRIFTSTEKNOLOGI

Tenk «arbeidsflate», ikke «pc»

Bedrifter trenger et langsiktig perspektiv for å mestre Windows 7, mener Brian Gammage.

I framtiden vil ikke bedrifter tilby sine ansatte pc-er, men heller «sammensatte arbeidsflater» («composite workspaces») som kan aksesseres fra en privat eller offentlig stasjonær eller bærbar pc, en tynnklient, eller en mobiltelefon. De fire hovedkomponentene som inngår i den sammensatte arbeidsflaten er standardisert operativsystem, sentrale applikasjoner, personlige innstillinger med egne applikasjoner og data, og kontroller for å håndheve aksess og rettigheter.
I framtiden vil ikke bedrifter tilby sine ansatte pc-er, men heller «sammensatte arbeidsflater» («composite workspaces») som kan aksesseres fra en privat eller offentlig stasjonær eller bærbar pc, en tynnklient, eller en mobiltelefon. De fire hovedkomponentene som inngår i den sammensatte arbeidsflaten er standardisert operativsystem, sentrale applikasjoner, personlige innstillinger med egne applikasjoner og data, og kontroller for å håndheve aksess og rettigheter. Bilde: Gartner
6. nov. 2009 - 13:54

Hvordan bedrifter skal forholde seg til Microsofts nye «fete klient» Windows 7, var naturligvis et gjennomgående tema i mange foredrag på IT-symposiet i Cannes til analyseselskapet Gartner.

Den umiddelbare anbefalingen er at særlig de som tviholdt på Windows XP bør straks utarbeide en plan for å bytte til Windows 7. Gartner tror også at de fleste bedrifter vil gå over til Windows 7 i løpet av to til tre år.

Analytiker Michael Silver peker på at selv om Microsoft vil fortsette å tette sikkerhetshull fram til 2014, vil utviklerstøtte til applikasjoner for Windows XP gradvis avtal fra 2010, og bli mangelvare fra 2012. Følgelig bør man ha kvittet seg med Windows XP innen utgangen av 2012.

Silver anbefaler videre dem som ikke har kommet i gang med Vista å hoppe direkte på Windows 7: Kostnadene med å bytte til Vista er omtrent de samme som å bytte til Windows 7, og sistnevnte vil leve lenger samtidig som det faktisk er et bedre system.

Analytiker Brian Gammage har en annen forklaring enn de fleste (utenfor Gartner) på hvorfor så mange bedrifter tviholdt på Vista.

Han beskriver Vista som et «veiskille» («fork in the road»): Det var stort og stilte strenge krav til maskinvaren, slik at mange begynte for alvor å tenke på alternative løsninger til pc-en som hovedkanal for applikasjoner og tjenester.

Vi kjenner igjen dette i Norge, der Citrix-alternativet med serverbasert databehandling har fått betydelig innpass de siste årene.

Gartner-analytiker Brian Gammage mener bedrifter må legge opp sine planer for Windows 7 med utgangspunkt i hvordan de skal legge opp til den virkelige framtidsrettede løsningen, «sammensatte arbeidsflater» eller «composite work spaces», som vil erstatte ideen om én pc til hver ansatt. <i>Bilde: Gartner PR</i>
Gartner-analytiker Brian Gammage mener bedrifter må legge opp sine planer for Windows 7 med utgangspunkt i hvordan de skal legge opp til den virkelige framtidsrettede løsningen, «sammensatte arbeidsflater» eller «composite work spaces», som vil erstatte ideen om én pc til hver ansatt. Bilde: Gartner PR

– I motsetning til Vista, kan ikke overgangen til Windows 7 utsettes. Vi anbefaler bedrifter å bruke den nødvendige overgangen til Windows 7 som en anledning til å tenke gjennom hvordan man egentlig er tjent med å levere applikasjoner og tjenester, og legge et langsiktig perspektiv til grunn for håndteringen av Microsofts nye klientløsning, sier Gammage.

Gammage – og Gartner – har formulert et nytt konsept, som de mener er en naturlig felles forlengelse av flere aktuelle tendenser i den teknologiske utviklingen: «composite work space», eller, på norsk, «sammensatt arbeidsflate».

Ideen er at det bedriften skal tilby sine ansatte, ikke er maskineri som en pc eller en mobiltelefon, men en arbeidsflate. Denne arbeidsflaten settes sammen av tjenestene og applikasjonene man trenger i arbeidsforholdet. Det er ikke nødvendigvis bare bedriften som definerer innholdet i arbeidsflaten: Det må tas høyde for at noen utvikler egne verktøy, installerer egne applikasjoner, har egen personlig tilretteling av applikasjoner og tjenester, og så videre.

Poenget er at arbeidsflaten settes sammen av flere typer komponenter, og at den er dynamisk. Ideelt sett skal så mye som mulig av den sammensatte arbeidsflaten kunne kjøres uavhengig av hva slags apparat man velger å bruke i øyeblikket, det være seg mobiltelefon, tynnklient, personlig eller lånt stasjonær eller bærbar. Virtualisering spiller en nøkkelrolle.

– Fra våren vil stadig flere pc-er leveres med maskinvarestøtte til virtualisering. Det innebærer at den sammensatte arbeidsflaten kan ha et standardisert operativsystem som kjører i en lokal virtuell maskin. Dette svarer til en trend innen bruk av bærbare pc-er, der bedriftstjenester kjører i en sentralt kontrollert virtuell maskin, uten kontakt med det brukeren eventuelt måtte ha av personlig område.

Gammage er ellers av den oppfatningen at stasjonære pc-er er på vei ut, og vil forsvinne helt innen toppen fem år.

Det er fire hovedtyper komponenter i en sammensatt arbeidsflate:

  • Standardisert operativsystem
  • Sentralt styrte applikasjoner
  • Personlig tilrettelegging, som omfatter brukerinstallerte applikasjoner, egne innstillinger og egne data
  • Håndheving av sentralt etablerte om hvem som under hvilke omstendigheter skal ha tilgang til hva

– Denne typen løsning er på langt nær mulig i dag. Men mange av forutsetningene for den er enten allerede tilgjengelig eller under utvikling. Vi tror at innen 2012 vil 60 prosent av alle store bedrifter ha i bruk minst en av teknologiene som ligger til grunn for tanken om den sammensatte arbeidsflaten.

At dagens hevdvunne metoder for pc-konfigurering i store miljøer er på vei ut, er ikke Gammage et øyeblikk i tvil om.

– Tradisjonell pc-administrasjon er for kompleks, kostnadene er for høye, og sikkerheten er for dårlig. Brukere ønsker fleksibilitet og valgmuligheter, og forretningen trenger ordninger som er lettere å skalere og raskere å tilpasse nye krav og muligheter. Å kunne arbeide hvor som helst med hva som helst er ikke bare brukervennlig, det gjør også den ansatte mer produktiv.

Forskjellige leverandører er på markedet med løsninger som kan betraktes som betydelige skritt i retning Gartners ideelle sammensatte arbeidsflate, som Appsense (se artikkelen Også virtuelle pc-er kan være personlige) og VMware (se VMware tilbyr virtuell pc til alle brukere).

Uten å nevne leverandørnavn, foreslår Gammage – og Gartner – fellesbetegnelsen «hosted virtual desktop» («serverbasert virtuell pc») for slike løsninger, men understreker samtidig at også «HVD» er en ideell betegnelse som de faktiske løsningene bare delvis lever opp til.

En serverbasert virtuell pc består av tre grunnkomponenter: Operativsystem, sentralt leverte applikasjoner, og personlig tilrettelegging av både operativsystem, sentrale applikasjoner og personlige applikasjoner. Forskjellige leverandører har avvikende oppfatninger av hva som skal ligge i personlig tilrettelegging. Graden av administrerbarhet spriker også, ifølge Gammage.

Serverbasert virtuell pc («hosted virtual desktop») slik Gartner ser den, i fasen før man legger på et lag for personlig tilrettelegging. <i>Bilde: Gartner</i>
Serverbasert virtuell pc («hosted virtual desktop») slik Gartner ser den, i fasen før man legger på et lag for personlig tilrettelegging. Bilde: Gartner

– En viktig komponent som i dag er svært mangelfull, er noe vi kan kalle «meklende mellomlag». Dette meklerlaget skal blant annet ta seg av autentisering, tilgangsregler, håndheving og forsyning. Ideelt sett skal en organisasjon kunne legge opp svært sammensatte løsninger. Man kan tenke seg en bedrift som tilbyr de ansatte Microsoft Office gjennom Citrix, mens ingeniører og arkitekter får kjøre AutoCad på personlige og dedikerte blad-arbeidsstasjoner i datasentralen.

Den fullverdige versjonen av serverbasert virtuell pc har tre lag for henholdsvis operativsystem, applikasjoner og personlig tilrettelegging. Alle brukere har hver sin virtuelle pc, men sentralt lagres Windows og hver applikasjon bare én gang. Et «meklende mellomlag» («session management and brokering») håndhever rettigheter og aksess, og sikrer at hver bruker får komponentene og tjenestene man har krav på. <i>Bilde: Gartner</i>
Den fullverdige versjonen av serverbasert virtuell pc har tre lag for henholdsvis operativsystem, applikasjoner og personlig tilrettelegging. Alle brukere har hver sin virtuelle pc, men sentralt lagres Windows og hver applikasjon bare én gang. Et «meklende mellomlag» («session management and brokering») håndhever rettigheter og aksess, og sikrer at hver bruker får komponentene og tjenestene man har krav på. Bilde: Gartner

For å komme tilbake til det opprinnelige problemet, nemlig oppgradering til Windows 7: Mange av løsningene på markedet i dag, og som peker i retning av den ideelle sammensatte arbeidsflaten, har implisitt i seg også en løsning for oppgradering til nye pc-operativsystemer.

Appsense og VMware View 3 lar for eksempel bedriften definere én felles standard-pc for store arbeidsgrupper. Bytter man operativsystem i denne standard-pc-en, oppgraderer man samtidig alle brukerne. Ideelt sett skal verktøyet sørge for at alle personlige innstillinger bevares og overføres til det nye systemet.

Skal man uansett over på virtualiserte pc-er, kan det følgelig være lønnsomt å legge opp denne overgangen i forkant av en oppgradering fra Windows XP til Windows 7.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.