Tenker nytt for å holde på egne konsulenter

- Vi kommer til å gå inn på eiersiden i nye "dotcom"-selskaper, sier daglig leder Trygve Langholm i konsulentselskapet Cambridge Technology Parters Norge. - Hensikten er blant annet holde på egne folk som fristes av opsjoner og eventyrlig vekst.

- Vi kommer til å gå inn på eiersiden i nye "dotcom"-selskaper, sier daglig leder Trygve Langholm i konsulentselskapet Cambridge Technology Parters Norge. - Hensikten er blant annet holde på egne folk som fristes av opsjoner og eventyrlig vekst.

Den nye forretningsmodellen gjelder Cambridge Technology Partners internasjonalt. CTP har 4400 ansatte og kontorer i 55 land. Selskapet er notert på Nasdaq, og har en børsverdi på 1,4 milliarder dollar. Da nyheten ble kjent onsdag i forrige uke, spratt CTPs aksjekurs 33 prosent opp, og har holdt sitt nye nivå de siste dagene. Det skulle bevise at også konsulentselskaper kan "tjene" milliarder av kroner over natta ved å sende ut en pressemelding som gir utsikt til bedre utnyttelse av den "nye økonomien".

- Det dreier seg om en utvidelse av forretningsmodellen, understreker Langholm.

- Vi fokuserer primært på å hjelpe selskaper til å omstille seg til den nye økonomien. Vi vil ikke gå inn som eiere uten også å være rådgivere på forretningsutvikling.

I den sentrale pressemeldingen heter det at CTP vil investere i og bygge opp "ny økonomi"-selskaper (altså Internett og e-handel) med det formål å introdusere dem på børsen. Det siktes spesielt mot rene kommersielle nettsteder (såkalte "dotcom-selskaper"), programvareutleie og nye former for e-tjenester "som kan tenkes igangsatt enten av Cambridge-ansatte eller av folk utenfra som tyr til Cambridge for kapital eller tjenester innen e-integrasjon".

CTP tenker seg videre at børsintroduksjoner ikke bare behøver å kjøres på vanlig måte, men forestiller seg muligheten av ordninger med gunstige tilbud til sine egne aksjonærer. CTP-ansatte vil også få del i verdiøkningen til de nye selskapene, og i visse tilfeller delta i selve børsintroduksjonen. De nye selskapene forespeiles ikke bare "strategisk veiledning, administrative tjenester, informasjonsteknologi, infrastruktur og andre forretningstjenester", men også å dele kontorer med CTP.

En formell struktur for alt dette skal bekjentgjøres i første kvartal neste år. Flere investeringsmuligheter skal være under vurdering, basert på ideer fra både kunder og ansatte.

- Konkret i Norge regner vi med en eller to etableringer i 2000, sier Langholm.

- Den første intensjonsavtalen kan være klar allerede før jul.

Han legger til at ordningen innebærer en spesiell sikkerhet for egne ansatte som blir med på de nye selskapene.

- Det er slett ikke alle som lykkes. Med denne ordningen vil de som ikke får det til, kunne komme tilbake til CTP.

Til slutt nevner Langholm, ikke lite stolt, at CTP er på den nye "e-fifty" lista til Fortune over verdens mest kreative selskaper.

Les mer om Cambridge Technology Partners:


Til toppen