Tenker nytt rundt «disaster recovery»

– Med riktige skytjenester kan man slippe å duplisere ressurser, sier Jan Aril Sigvartsen i Basefarm.

Jan Aril Sigvartsen i Basefarm viser hvordan man kan forene «true on demand» med «compliance».
Jan Aril Sigvartsen i Basefarm viser hvordan man kan forene «true on demand» med «compliance». (Bilde: Eirik Rossen)

– Med riktige skytjenester kan man slippe å duplisere ressurser, sier Jan Aril Sigvartsen i Basefarm.

Konsulentsjef Jan Aril Sigvartsen i Basefarm står i spissen for et konsept for å gjenopprette en bedrifts IT-tjenester etter en katastrofe, som han mener kombinerer trygghet med rimelig pris. Tryggheten skal tilsvare opp mot det man har med full duplisering av et produksjonsmiljø, mens utgiftene kan komme ned mot ti prosent av det et redundant og fullverdig tilleggsmiljø koster.

– Tradisjonell «disaster recovery» [DR] har to utfordringer, sier Sigvartsen til digi.no. – Det ene er at det er veldig dyrt å holde seg med identiske utgaver av et produksjonsmiljø. Det andre er at med tilkomsten av nettskytjenester, flyter IT utover. Hvem skal ta «snapshotet» av hele virksomheten? Vi har for eksempel kunder som kombinerer egen kjøring av applikasjoner med applikasjoner som de får som tjeneste fra tre ulike leverandører.

Sigvartsens svar på disse utfordringene er å utnytte nettskyen og store kolokasjonsfasiliteter til å tilby DR som tjeneste. Basefarm setter av datasenterplass, maskiner, lagring og programvare som raskt skal kunne konstitueres som en nedskalert versjon av en kundes produksjonsmiljø, tilstrekkelig til å holde den viktigste delen av forretningen gående.

De samlede ressursene som holdes i beredskap er langt større enn det én enkeltkunde vil kunne trenge. Siden utgiftene kan fordeles på et stort antall kunder, vil de samlet sett være langt lavere enn om hver kunde hadde investert i et eget dobbeltmiljø.

Man kjenner igjen prinsippet fra forsikringsbransjen: De kan tilby trygghet fordi de er store nok til å dekke skadene som rammer et utvalg av kundene, basert på det alle kundene er villige til å betale for å forsikre seg. I praksis tilbyr Basefarm å holde i reserve IT-ressurser som vil være tilstrekkelig til å dekke alles katastrofebehov, forutsatt at ikke alle kundene forulykker samtidig.

Alternativt tilbyr Basefarm også katastrofeløsninger der man har komplett duplisering i tradisjonell stil der man bruker store kolokasjonfasiliteter som grunnpillaren og bygger på med oppbygning av DR-prosesser og eventuell drift av disse.

– Å kunne tilby noe slik innebærer at man har rikelig datasenterplass til overs, og har en komplett stack av IT-driftstjenester: kolokasjon, kapasitetsleie, applikasjonsdrift, backupløsninger og konsulenter for bistand ute hos kunden. Det Datasenterplass er det fortsatt betydelig mangel på i Norge. Det fysiske må være på plass. Man må ha beredskap på lisenser og på lagring. Vi har stordriftsfordeler, også i form av gode avtaler med leverandører av virtualisering. Vi kan sette av reserver på flere fysiske lokasjoner.

Å bygge opp et fleksibelt miljø spesialisert på DR, gir også den fordelen at man kan tilby tjenester på ulike nivåer.

– For noen er det avgjørende å kunne ha en fullt ut redundant løsning i bakhånd i en kritisk men avgrenset tidsperiode. Vi kan tilby økt beredskap i en slik kritisk periode. Dette er særlig interessant for virksomheter som har spesielt viktige perioder for IT-systemene, eksempelvis relatert til valg, rapportering, kampanjer eller arrangementet.

Sigvartsen mener å ha lagt opp DR-tjenesten til Basefarm slik at den ikke bare dekker funksjonaliteten, men også lov- og regelverkenes krav til kontroll og revisjon, kjent som «compliance».

– Med vår løsning vil man kunne gå inn og gjøre en sikkerhetsrevisjon som tilfredsstiller de lover og regler som gjelder for offentlig virksomhet i Norge.

DR-løsningen krever ofte løpende kopiering av kundedata.

– Vi stiller opp for å tilpasse kundens produksjonsmiljø, avhengig av overordnede nøkkelindikatorer, slik at datasett snapshotes med visse mellomrom.

Sigvartsen mener modellen gir en betydelig kostnadsgevinst.

– Vi har satt opp en god slump med DR-løsninger. Sjelden har vi klart å komme så lavt ned på kostnadssiden som det vi gjør nå. Før kunne vi si til en kunde: Pluss på 50 til 100 prosent, så får dere DR med i kontrakten. Nå vil ekstrakostnaden for DR stort sett ligge på rundt 10 prosent, og opptil 30 prosent i krevende miljøer.

Ideelt sett skulle alle nettskyer kunne koples til hverandre med fullkommen transparens, slik at DR strengt tatt ble overflødig: Skyen skulle vært sin egen DR.

– Slik er det dessverre ikke i dag. Jeg har fortsatt til gode å se en avtale med tjenestenivågaranti som kompenserer for det reelle tapet om noe skulle svikte. Skulle det vært tilfelle, ville enten prisen vært for høy, eller kontrakten for rigid. Da er løsningen enten ulønnsom, eller umulig å bruke. Hos oss er det snakk om reell DR: Vi implementerer alt på nytt. Vi har også erfaring med integrasjoner mot andre skytjenester, blant dem Amazon. Da Amazon falt ut i august i fjor, greide vi å sørge for at kunder likevel fortsatte uavbrutt.

Prosessen med å etablere en hensiktsmessig DR-løsning krever mye av både Basefarm og kunde.

– Vi må kartlegge kundens IT-miljø og forretningsprosesser, og svare på spørsmål av typen: Kan vi leve med at denne prosessen er nede i x timer eller minutter? Er noen av prosessene sesongbetont? Vi må se på produksjonsmiljøet for å forsikre oss at kan snapshote nødvendige data raskt nok. Hvis ikke, må produksjonsmiljøet endres. Den fysiske løsningen avhenger av hvilke regler kunden må følge. Noen kan godta en plassering i Nederland, andre kan ikke. Så etablerer vi en privat sky for kunden, Vi bruker våre store innkjøpsavtaler til å sette opp dette miljøet. Vi nyter for eksempel godt av at lisenspriser for en driftsleverandør er helt annerledes enn for en sluttkunde.

Etter en beredskapstest, som kunden betaler for i det den kjøres, blir man enige om hvilken ytelse som er nødvendig.

– Mange vil kjenne igjen mye av dette fra tradisjonell DR. Forskjellen er at vi kan gjøre dette mye billigere, fordi datasenterplassen er der, lisensavtalene er det beste som finnes i markedet, og teknologinivået er ledende i nordisk sammenheng.

Sigvartsen har testet konseptet på store og mellomstore foretak i både privat og offentlig sektor.

– Erfaringen er at de har spart penger på dette. Konseptet vårt betyr at en organisasjon med et IT-budsjett på noen hundre tusen kroner i året også kan ha en DR-løsning.

Til toppen