Tenkte ikke på blinde da de vedtok ODF

Regjeringens valg av filformater ikke er spesielt gunstig for brukere med nedsatt funksjonsevne.

Tenkte ikke på blinde da de vedtok ODF

Regjeringens valg av filformater ikke er spesielt gunstig for brukere med nedsatt funksjonsevne.

Uka før jul vedtok Regjeringen å standardisere på tre elektroniske dokumentformater: Html for å publisere på nettet, PDF for det som også samtidig skulle trykkes, og ODF for skjemaer og annet som skal kunne endres etter nedlasting.

    Les også:

Morten Tollefsen i MediaLT, et selskap som spesialiserer seg innen teknologi for blinde og svaksynte, publiserte i dag denne artikkelen der han gjennomgår hvert av disse formatene med tanke på hvordan de forholder seg til brukere med nedsatt funksjonsevne: Regjeringens valg av filformater er viktig!

Tollefsen konkluderer slik: »Regjeringens valg av filformater ser ikke ut til å være spesielt gunstig for funksjonshemmede.»

Det er PDF og ODF som Tollefsen mener er problematiske i forhold til Regjeringens mål om universell utforming. PDF er ikke lett å håndtere med en skjermleser. Fra versjon 1.0 til 1.1 har ODF gjort visse framskritt, men det er 1.0 som Regjeringen har valgt – 1.1 er ikke en ISO-standard.

– Filformater er svært vesentlige for hvor tilgjengelige dokumenter kan gjøres for funksjonshemmede. Imidlertid er ikke gode filformater nok. Verktøy for å redigere og presentere dokumentene (tekstbehandlere, regneark, presentasjonsverktøy osv.) er like viktig. Her må jeg rett og slett få stille et spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på: «Hvilke presentasjonsverktøy kan jeg bruke for å lese en presentasjon laget med Open Office i ODF 1.0 format»? Med andre ord: hvilke verktøy kan vi som ikke ser bruke for å få god tilgang til ODF 1.0? spør Tollefsen.

Tollefsen oppfordrer også Regjeringen til å revurdere sin holdning til Open Office XML. Microsoft har tradisjonelt markert seg positivt innen arbeidet for å gjøre elektroniske dokumenter tilgjengelig for funksjonshemmede, og Tollefsen mener en godkjenning av Open Office XML kan sette fart i arbeidet med å gjøre også ODF bedre egnet.

Til toppen