Terabyte-disker for hjemmeunderholdning

- Innen 2005 er terabyte-disken det typiske, både på din bærbare PC og på hjemmeunderholdningsmaskinen, mener forskningssjef Guy Bunker i lagringsleverandøren Veritas.

Han er ikke helt sikker på at terabyte-disken blir en disk, siden det er mulig med gjennombrudd i teknologier som gir rimelig og rask lagring på systemer uten bevegelige deler. Men at kapasiteten som trengs vil vokse med nok en størrelsesorden, er han overbevist om.

Guy Bunker ser fram til bredbånds- og lagringsrevolusjonen, som han mener vil åpne hjemmene for mer av den typen programvare Veritas arbeider med.


- Mye av det IT- og mediebransjen ser komme de nærmeste årene, stiller nye krav til lagringsindustrien. Digital-TV forventes for eksempel å kunne underlegges ordninger der du kan stoppe visningen av direktesendinger, og la et lagringssystem gjøre opptak mens du snakker i telefonen eller åpner døra for en som ringer på. Så skal du kunne se videre fra der du ble avbrutt, samtidig som opptaket av direktesendingen fortsetter, slik at du i virkeligheten bare forskyver visningen noen minutter i tid.

Selv uten virkelig bredbånd, kan intelligent lagring gi fordeler.

- Hvis Internett-forbindelsen ikke er rask nok til å overføre fullskjermvideo, kan intelligent lagring motta filmen over båndbredden som faktisk finnes, og avslutte opptaket når siste bit er mottatt.

Bunker ser for seg tre ulike typer data i hjemmene: personlige data, underholdningsdata og data som trengs når jobben skal skjøttes hjemmefra.

Lagring kan brukes til å gi inntrykk av økt båndbredde, ved å kopiere og mellomlagre data nærmere brukerne. Dette stiller blant annet synkroniseringsproblemer når den originale utgaven endrer seg. Bunker betrakter dette problemet som nok en utfordring til sitt selskap. Samspillet mellom sikkerhetskopiering og spredte replikater er også noe som må løses.

- Økt oppmerksomhet rundt datatilgjengelighet vil sette i gang en utvikling der applikasjonene blir mer bevisste i forhold til dette behovet, mener Bunker.

- Til en viss grad har tankegangen allerede gjort seg gjeldende, for eksempel i ordninger som gjør at du kan innstille Microsoft Office-programmer til automatisk å mellomlagre dokumenter med jevne tidsintervaller, ned til hvert minutt. En mer intelligent måte å ordne dette på, kunne vært å ta kopi hver gang dokumentet utvides med et antall tegn. Databaser kunne utstyres med ordninger som automatisk retter opp eller begrenser problemer som følge av korrumperte data.

Bunker tenker seg at slikt kan kombineres med tjenester fra Internett-tilbydere, for eksempel bakgrunnsreplikering eller sikkerhetskopiering når man er koplet til Internettet.

- Det krever dog en mer tilfredsstillende løsning på personvernsiden enn vi har utviklet hittil, understreker han.

Til toppen