Terje Christoffersen kutter til beinet

Dagen etter at han fikk fullmakt fra Santech og Micro Software Groups generalforsamlinger, slår Terje Christoffersen til og kutter 120 årsverk. Han har dermed ordene om å kutte hardt, dypt og nok i behold. Kuttet representerer en reduksjon i lønnsutgifter på NOK 50 millioner.

Dagen etter at han fikk fullmakt fra Santech og Micro Software Groups generalforsamlinger, slår Terje Christoffersen til og kutter 120 årsverk. Han har dermed ordene om å kutte hardt, dypt og nok i behold. Kuttet representerer en reduksjon i lønnsutgifter på NOK 50 millioner.

Mann med kjøttøks

Micro Technology Group kutter 120 årsverk, fra 360 til 260 årsverk knyttet til volumdistribusjon. Bemanningskutten er ledd i planene om å få kostnadene ned i fire prosent. Bemanningsreduksjonen tilsvarer anslagsvis NOK 50 millioner i reduserte lønnsutgifter.

Terje Christoffersen, konsernsjef i Micro Technology Group, sier at reduksjonen av årsverk kun er ett skritt i omorganisasjonen. - Når vi vokser 30 prosent i omsetning 1. halvår i 1996 og ikke tjener penger er det naturlig at vi må gjøre noe med kostnadsfrakken. Vi kan ikke bare kutte 120 årsverk og tro vi er ferdige med det. Dette representerer folk som har jobbet hardt hele tiden, så vi er nødt til å gjøre ting bedre med færre folk. For det første må vi sanere produktsortimentet etter 20/80 regelen. Deretter må vi bli mye flinkere til å bruke IT som verktøy til å utføre operasjoner som i dag gjøres manuelt, sier Christoffersen.

- Vi har ikke bestemt oss for hvordan vi skal fordele de forskjellige funksjonene i organisasjonen mellom Oslo, Sandefjord, Stockholm, og København. De første avgjørelsene om dette faller på ledermøte 2-3 september. Da vil vi også vite hvem og hvor vi skal kutte. Vi har tidligere bestemt lederstrukturen for dem som skal rapportere til meg og i går ble mellomlederstrukturen klar. Uansett skal planen for alle reduksjoner være ferdig til 15. september, avslutter Christoffersen.

Til toppen