Terningene kastes igjen

I oktober kommer Nettavisens anke opp i Borgarting Lagmannsrett. Tvisten om Nettavisen har lov til å gjengi terningkast fra Akersgata-avisenes restaurant- og filmanmeldelser skal igjen debatteres. I forrige omgang tapte Nettavisen.

I mellomtiden har Nettavisen skiftet advokat. I forrige runde i rettsvesenet var det Magnus Stray Vyrje som forsvarte Nettavisen mot avisene i Akersgata. Nå har den papirløse avisen engasjert John Guldbrandsen i advokatselskapet Viersholm, Melby & Bech.

Stray Vyrje var i en annen rettssak, hvor også opphavsrett var tema, forsvarer for "andre siden" få måneder etter dommen falt i terningkastrettssaken. Da representerte Stray Vyrje etterkommeren til kubaneren Che Guevara, og forsvarte rettighetene til et fotografi etterkommerne følte var misbrukt av meieriet Tine og Bates reklamebyrå.

I den forbindelse uttalte Stray Vyrje til Dagens Næringsliv: "Det vi ser i den såkalte terningkastsaken mellom aviser i Akersgata og Nettavisen, er at Nettavisen er dømt til å betale tre ganger 60.000 kroner for å ha brukt de andre avisenes terningkast. Bildet av Che Guevara er et åndsverk av en helt annen kvalitet. Det er et av verdens mest kjente fotografier."

I juli i fjor falt dommen i den såkalte "terningkastrettssaken", hvor det ble slått fast at Nettavisen ikke får lov til å referere terningkast som brukes i andre avisers restaurant- og kinoanmeldelser. Nettavisen formidlet på sitt nettsted flere ulike avisers vurderinger i form av terningkast i sammenstilt tabellform slik at lesere kunne sammenlikne. Et av problemene forbundet med dette, var at Nettavisen ikke selv foretok noen vurderinger av restauranter eller filmer, men kun formidlet andres vurderinger.

Dagbladet, VG og Aftenposten saksøkte i fellesskap Nettavisen for bruk av deres materiale. Nettavisen svarte med motsøksmål for å få stadfestet sitatretten.

Nettavisen tapte begge deler; avisen som kun er på Internett "forbys systematisk og omfattende gjengivelse av Aftenpostens, Dagbladets og Verdens gangs tallvurderinger av kino- og restaurantanmeldelser".

I forbindelse med motsøksmålet ble Nettavisen dømt til å betale motpartens saksomkostninger, i tillegg til en erstatning på 60.000 kroner til hver av avisene.

På Nettavisens sider er det i dag bygd opp en egen database hvor restauranter gis poeng på en skala godt over terningens høyeste tall seks, og hvor kinofilmer er vurdert uten tallkonklusjon. Men ingen andre avisers vurderinger, verken i tall eller ord, er gjengitt.

12. oktober braker det løs igjen, etter dommen i Oslo Byrett. Saken kommer da opp i Borgarting Lagmannsrett.

Les mer om: