Terra-Gruppen forlenger med EDB

Terra-Gruppen forlenger sitt avtaleforhold med EDB for bankløsninger og driftstjenester frem til 1. mars 2006. Det forlengede avtaleforholdet har en samlet kontraktsverdi på omlag 165 millioner kroner.

I børsmelding datert 24. september 2003 vedrørende Terra-Gruppens oppsigelse av avtaler med EDB, ble det varslet mulig bortfall av omsetning for 2005 og 2006 anslått til henholdsvis 150 og 200 mill kroner i forhold til avtalenes opprinnelige ramme. Terra-Gruppen forlenger nå sitt avtaleforhold for kjernebankløsninger, betalingsformidling og nettbank med tilhørende drifts- og printtjenester samt løsninger og driftstjenester for medlemsbankenes bankkontorer frem til 1. mars 2006.

Den forlengede avtalen med Terra-Gruppen gir EDB en omsetning på om lag 150 millioner kroner i 2005 og omlag 15 millioner kroner i 2006.

Til toppen