Terroristene kan ha utnyttet undermåls IT i USAs UD

Undermåls IT-systemer i USAs utenrikstjeneste kan ha gjort det lettere for terrorister å oppnå visa, slippe gjennom passkontrollen og ansettes på amerikanske flyplasser. (Foto: Scanpix)

Undermåls IT-systemer i USAs utenrikstjeneste kan ha gjort det lettere for terrorister å oppnå visa, slippe gjennom passkontrollen og ansettes på amerikanske flyplasser. (Foto: Scanpix)

Det er selvransakelsenes dag i USA. Flere aviser følger opp tråden med dårlig sikkerhet på amerikanske flyplasser, særlig i forbindelse med lange innenriksflyvninger. Andre supplerer med svikten i systemene som skal holde mistenkelige personer utenfor USAs grenser.

I en artikkel om IT-systemene i USAs utenriksdepartement og utenrikstjeneste, skriver ZDNet at departementet kunngjorde i 1992 et 530 millioner dollars program for å oppgradere sin informasjonsinfrastruktur. Etter bombingen av World Trade Center i New York i 1993, ble programmet trappet opp. Et av de viktigste områdene var systemene for å sjekke visaer og tilby passtjenester på 228 utenriksstasjoner.

USAs riksrevisjon slo fast at manglene ved dette systemet kunne ha gjort det lettere for kreftene bak angrepet mot World Trade Center i 1993.

Seinere undersøkelser av informasjonsinfrastrukturen i USAs utenriksdepartement, offentliggjort i 1998, 1999 og i januar i år, har konkludert med at IT-systemene stadig er utdaterte. Bombingene av USAs ambassader i Nairobi og Dar-es-Salaam i august 1998 var ikke nok til å sette tilstrekkelig fart i fornyelsesarbeidet.

I vinter kunngjorde utenriksminister Colin Powell at 210 millioner dollar skulle vies to uomgjengelig fornyelser. Den ene skulle gå ut på å gi alle utenriksstasjonene tilgang til et beskyttet nettverk for å sjekke visaer, pass og sikkerhetsklareringer for utenlandske besøkende og egne borgere.

Andre aviser supplerer med opplysninger om mangler i det private selskapet AHL Services som hadde ansvaret for sikkerheten på flyplassene i Boston og Washington DC der tre av de fire kaprede flyene kom fra. AHL betalte i april en bot på 1,2 millioner dollar da det ble avslørt at minst 14 kontrollere hadde dommer for vold, innbrudd, narkotika og ulovlig besittelse av våpen, og at minst 12 jobbsøker-tester hadde blitt bevisst forfalsket slik at de kunne ansettes i strid med reglementet.

På mandag, altså dagen før gårsdagens angrep, hadde USAs transportdepartement innledet en undersøkelse av sikkerhetstiltakene ved USAs flyplasser, for å følge opp en to år gammel rapport der forkledde politifolk forklarte hvordan de uten problemer hadde banet seg vei gjennom adgangsbegrensede områder på flyplasser uten at noen stilte spørsmål.

Det pekes på at kontrollpersonell og andre flyplassfunksjonærer generelt sett er svært underbetalte, og at desperate arbeidsgivere generelt tar lett på sikkerhetsregler og opplæring når de er nødt til å hyre nye folk for å få ting unna.

USAs etterretningstjenester avviser at de hadde elektroniske eller andre spor på at terrorister hadde noe på gang i forhold til amerikanske flyplasser, annet enn generelle advarsler som man gjerne mottar med jevne mellomrom. Avisa USA Today siterer en tjenesteperson som sier at amerikanske flyplasser ble advart for en måned siden om "troverdige tegn" på at de kunne være i fare. Det førte til ekstra oppmerksomhet i forhold til etterlatt bagasje og slikt. Men ingen ventet seg en koordinert kapring av fire fly.

Til toppen