Test av SAS Braathens

SAS Braathens er med i vår test av reisenettsteder både for å gi et sammenligningsgrunnlag til de rene charterselskapene og fordi flere av de store norske reiseselskapene nevner SAS Braathens som en stor konkurrent på lavpristilbudene sine. Nettstedet har også en tilbudsside som begynner å tråkke reiseselskapenes «kun fly»-variant litt på tærne både med selve tilbudet og hvordan de blir fremstilt på sidene deres. Men noen av kriteriene i denne evalueringen er ikke relevante for SAS Braathens, og de har heller ikke fått negativ uttelling for disse.

Når man er inne på tilbudssidene får man en oversikt over alle kampanjer og tilbud som gjelder, men alle tilbud er oppgitt med «Pris fra kr ...»:

Når man så trykker på «Bestill» forventer man å komme til en side der denne prisen følges videre, men man kommer tilbake til den vanlig startsiden hvor den eneste forskjellen er at akkurat det reisemålet ønsket du er forhåndsutfylt:

Når man så klikker inn de reisedatoene man ønsker kan prisen som dukker opp være totalt annerledes enn tilbudsprisen man lot seg lokke av i utgangspunktet:

Man får altså ingen tilbakemelding på om det faktisk har vært noen tilbudspriser på disse datoene i det hele tatt, og man må manuelt endre datoer for å finne billigere billetter.

Men SAS Braathens har også en annen fremvisning av priser som viser den billigste tilgjengelige billetten:

Denne liker vi mye bedre. Her får man opp en matrise som viser alle kostnader hvor man direkte i matrisen velger den dag og pris man ønsker. Man får ingen prisoverraskelser underveis, men betaler det man ser i utgangspunktet.

Kalender gjør reisevalget enklere

En av de tingene som skiller SAS Braathens fra alle de andre reisenettstedene er at de har en kalender hvor man klikker inn datoene man ønsker å reise på. Å vise kalenderen slik gir en mye bedre brukeropplevelse fordi man ser direkte hvilke ukedager man kan velge mellom.

At ingen av de andre reisenettstedene har denne muligheten lettere tilgjengelig på forsiden mener vi at er rett og slett merkelig. Brukeropplevelser skal være gode for at man ønsker å returnere til de samme sidene ved neste veivalg. Dersom man må ha alle mulige andre verktøy som almanakk, kalkulator og notisblokk oppe mens man leter etter årets ferietur kan vi ikke se at det skal være noen grunn til å velge disse sidene igjen.

Totalt havnet SAS Braathens på en fjerdeplass i vår test med 119 av 212 mulige poeng. Dette gir en brukervennlighetsscore på 56,1 prosent, noe som er svært likt både Star Tour(58,0) og Apollo(54,2).

Til toppen