Test av språkforståelse i AI-assistenter: Feiler på to tredeler av spørsmålene

Intelligensen i tech-kjempenes digitale assistenter har fremdeles en lang vei å gå, viser en analyse.

Test av språkforståelse i AI-assistenter: Feiler på to tredeler av spørsmålene
Illustrasjon. Bilde: Maurizio Pesce / Flickr (CC BY 2.0)

Hvis man spør Alexa, Siri og Cortana om hvor høy George Washington er, kommer de alle øyeblikkelig med det korrekte svaret: 6 fot og 2 tommer – eller 1,87 meter.