Test deg selv på Karrierelink.no

På nettstedet Karrierelink.no kan du nå lære mer om dine styrker og utviklingsmuligheter, i en yrkesmessig sammenheng.

På nettstedet Karrierelink.no kan du nå lære mer om dine styrker og utviklingsmuligheter, i en yrkesmessig sammenheng.

Nettstedet Karrierelink.no lanserer i samarbeid med cut-e norge en selvbetjent kartleggingstjeneste. Systemet gir råd og hjelp til personlig og yrkesmessig utvikling, basert på en test som måler motivasjon og verdier.

Tjenesten er nå tilgjengelig på Karrierelink.no.

- Fordelen med denne tjenesten, er at man får nyttige innspill på hva som er ens styrker og utviklingsområder, som er nyttig dersom man ønsker å videreutvikle seg, sier psykolog og daglig leder i cut-e norge Rudi Myrvang.

Det er mulig å gjennomføre hele testen i løpet av en halv time, mener redaktør av Karrierelink.no, Lars Martinsen.

Først besvares et spørreskjema for å kartlegge yrkesrealterte kompetanser, deretter besvares et spørreskjema for interesser og motivasjon. Alle som tar testen vil motta en gratis kort rapport. En mer detaljert rapport koster 1.250 kroner.

Med utgangspunkt i en egenvurdering, produseres det en individuell rapport for brukerne. Rapporten skal være basert på vitenskapelige studier.

Til toppen