Test engelskkunnskaper på web

Karrierelink.no tester i disse dager utprøvingen av en ny engelsktest beregnet for rekruttering.

Karrierelink.no tester i disse dager utprøvingen av en ny engelsktest beregnet for rekruttering.

Nettavisen Karrierelink.no tester i disse dager engelskkunnskapene til nordmenn i samarbeid med cut-e norge as. Her kan man delta og kartlegge sine engelskferdigheter.

Testen heter LT-E (Language Test – English) og er utviklet for å avdekke om kandidater har et tilstrekkelig nivå til å kunne arbeide i et engelskspråklig miljø.

LT-E er spesielt utviklet for administrasjon over Internett. Det innebærer at hver kandidat vil få en helt unik versjon av testen, noe som minsker faren for juks.

LT-E er spesielt utviklet for en kunde som opererer internasjonalt, og som derfor er avhengig av at kandidater til stillinger behersker språket på et tilstrekkelig høyt nivå. LT-E vil også være tilgjengelig for andre som trenger en hurtig og effektiv måte å kartlegge søkeres engelskferdigheter på.

Testen er bygget opp av tre deltester. Den første kartlegger grad av språklig flyt. Den neste deltesten kartlegger vokabular, ordforråd, mens den siste gir et bilde av i hvilken grad kandidaten kan stave ulike ord. De tre deltestene gir til sammen et bilde av kandidatens engelsknivå. Testresultatene vil bli presentert umiddelbart etter at testen er fullført.

Til toppen