Abonner
UTVIKLING

Test om mobilen er klar for webapps

Facebook lanserer «syretest» for mobilnettlesere.

Selv om plattformspesikke applikasjoner er populære blant brukere av smartmobiler, så er nettleseren viktigere. Det mener i alle fall Facebook som skriver at det er flere som besøker mobilutgaven av selskapets nettsted enn det er brukere selskapets mobilapplikasjoner til sammen.

Facebook er med i en samarbeidsgruppe innen W3C – Core Mobile Web Platform Community Group – som jobber for gjøre den mobile weben til en mer attraktiv utviklingsplattfor for moderne, mobile webapplikasjoner. Gruppen står blant annet bak dette dokumentet, som beskriver W3C-teknologier som åpner for mer avanserte webapplikasjoner og hvordan disse kan bedre kan utnyttes i en mobil kontekst.

Som en del av dette arbeidet, har Facebook – sammen med Bocoup – lansert en ny testsuite for mobilnettlesere. Testen skal blant annet bidra til å hjelpe utviklere med å forstå hvilke nettlesere som støtter hvilken funksjonalitet. Men trolig kan den også fungere som en gulrot for nettleserleverandørene, på samme måte som det Acid-testene gjorde.

Hovedmålet er uansett å redusere fragmenteringen i den mobile weben, ved å bidra til at flere applikasjoner fungerer på tvers av så mange nettlesere som mulig.

Testsuiten kalles for Ringmark og består så langt av tre ringer. Innen hver ring er det en rekke tester som må bestås, før ringen anses som bestått. Den innerste ringen, r.0, må være bestått dersom nettleseren skal få fortsette til ring r.1, også videre. På resultatsiden oppgis det også informasjon om hvorfor enkelttester eventuelt feilet.

Ringmark-resultat i standardnettleseren til Android 2.3.3.
Ringmark-resultat i standardnettleseren til Android 2.3.3. Bilde: digi.no

Digi.nos litt vilkårlige testing med både mobil- og desktop-nettlesere viser at selv den innerste ringen gir mer enn nok utfordringer for enkelte nettlesere, mens andre også greier en del av testene i r.1. En oversikt over hvilke nettlesere som greier hvilke tester, finnes her.

Mer informasjon om Ringmark finnes her og her.

Les mer om: