Test om nettrafikken din jammes

Enkelte Internett-leverandører forstyrrer visse typer nettverkstrafikk. Du kan teste om det gjelder din.

Test om nettrafikken din jammes

Enkelte Internett-leverandører forstyrrer visse typer nettverkstrafikk. Du kan teste om det gjelder din.

Rettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) skriver i en fersk rapport at visse Internett-leverandører har begynt å gripe inn i brukernes nettbruk ved å sprøyte inn forfalskede pakker, da som ser ut til å komme fra den motsatte enden av forbindelsen, men som egentlig settes inn av Internett-leverandøren som befinner seg i midten.

En slik metode vil kunne brukes til å blokkere eller begrense brukerens tilgang og trafikk via visse protokoller. Fildeling er et typisk område hvor slike metoder kan tas i bruk, men metodene skiller ikke mellom lovlig og ulovlig fildeling.

Det er uklart om norske Internett-leverandører gjør dette, men EFF-rapporter beskriver en metode hvor nettkundene selv kan teste dette. Dette gjøres ganske enkelt ved å sammenligne data som sendes ut fra én ende med data som mottas i den andre enden av forbindelsen.

Det er verktøyet Wireshark, som er tilgjengelig for mange operativsystemer, som benyttes til dette. Det kreves at brukeren har direkte forbindelse med Internett slik at IP-adressen til maskinen som benyttes er den samme som er synlig på nettet.

Oppsettet og hvordan testen utføres finnes i dette dokumentet.

EFF har selv brukt metoden for å bevise at den amerikanske nettleverandøren Comcast benytter slike metoder, noe EFF mener bryter med prinsippene om nettnøytralitet som er gjengitt i de amerikanske telemyndighetens (Federal Communications Commission) Internet Policy Statement.

Ifølge Ars Technica hevder Comcast på sin side at selv om selskapet benytter løsninger for å prioritere trafikk (trafic shaping), er ikke denne rettet mot spesifikke protokoller eller teknologier.

Til toppen