Tester agentteknologi på søk i pasientdata

Tester agentteknologi på søk i pasientdata

Det er ikke lov å lage databaser med pasientdata, men dr.scient Gustav Bellika har gjort en vri.

Det er i Norge og mange andre land ikke mulig for en behandlende lege å raskt finne sykdomshistorien til en pasient, prøveresultater og lignende. Dette fordi det ikke er lov til å lage sentrale databaser med pasientdata.

Mens Googles dataprogram tråler Internett etter nettsider og deretter lager en stor database som man raskt kan søke i, er dette altså ulovlig for pasientopplysninger.

Ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har en av de ansatte gjennom sin doktorgrad jobbet med et datasystem som kan gjøre det lettere for leger å behandle pasienter.

Dr. scient. Gustav Bellika har utviklet en løsning med såkalt distribuerte søk i stedet for én stor database med pasientopplysninger. Dette betyr at hvert enkelt legekontor, sykehus og lignende har sine dataregistre hos seg, men sender informasjon ut til dem som søker ved behov.

– Systemet kan også registrere ulike forhold ved befolkningen automatisk.

Dette kan blant annet gjøre at man oppdager sykdomsutbrudd som ellers kan være vanskelige å få øye på, sier Bellika.

Distribuerte søk, også kalt agentteknologi, kan brukes i Norge og flere andre land for å tillate enklere tilgang på data. Systemet er utprøvd i eksperiment ved Nasjonalt senter for telemedisin, og viser at det enkelt kan fungere i land på størrelse med Norge.

Til toppen