Tester RFID-pass i San Francisco

Fra midten av januar vil passkontrollen i San Francisco prøve ut RFID-lesere.

Fra midten av januar vil passkontrollen i San Francisco prøve ut RFID-lesere.

Australia, New Zealand og Singapore har allerede begynte å utstede pass med RFID-brikker. Siden mange besøkende fra disse landene innleder sine USA-besøk på flyplassen i San Francisco, har sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) besluttet å kjøre et forsøk med RFID-lesere i passkontrollen der, melder TechWeb.

Spesifikasjoner for pass med RFID er fastlagt av FN-organisasjonen ICAO (International Civil Aviation Organization). USA begynner selv å innføre RFID i alle pass utstedt fra oktober 2006. RFID-brikkene skal inneholde personopplysninger og digitalt foto.

USA prøver også ut RFID i kontrollen av grensependlere. Grensependlere slipper passkontrollen, forutsatt at de har et eget dokument kalt I-94. Fem grensestasjoner – to i Arizona, to i Washington og en i New York – prøver ut spesielle RFID-utstyrte varianter av I-94 i et forsøksprogram som skal evalueres i mars 2006.

Til toppen