Tester seg til suksess

Kvalitet har vært hjørnsteinen i Kingston Technology siden selskapet ble grunnlagt i 1987. Derfor har selskapet investert tungt innen testing. - Vi har over 200 teststasjoner og prøver ut alle produkter på våre egenutviklede testere før de blir sendt ut, sier Patrick Curry, i produksjonsdivisjonen i Kingston.

Selskapet kommer til å bruke 40 millioner dollar i perioden 1997 - 2000 til produksjon, testing, og opplæring av produksjonspersonell. Kingston tester hver eneste modul som blir skipet ut, noe som krever et enormt testapparat.

- Vi har 200 produksjonsteststasjoner som gjennomfører grundig sjekk av alle moduler vi sender ut, sier Curry.

I motsetning til de fleste konkurrenter som bruker standard testutstyr, har Kingston utviklet sitt eget utstyr.

- Andre tester minnemoduler med utstyr som i bunn og grunn er sorte bokser; det vil si man får godkjent eller feilmelding uten at man vet hva som er testet. Fordi vi har utviklet våre egne testmaskiner vet vi nøyaktig hvilke tester som blir gjennomført, forklarer Curry.

Det er en omfattende prosess en minnemodule gjennomgår fra konsept til ferdig produkt.

- Først blir produktet designet ved hjelpe av DAK-programvare. Deretter bygger vi forskjellig prototyper for hånd for å teste designet i praksis. Prototypen blir kjørt gjennom en rekke verifiseringsprosessor, forklarer Curry.

For å sikre at den nye designen fungerer, har Kingston investert i flere Hewlett-Packard testmaskiner til 1,5 millioner dollar per stykk.

- Vi bruker vi HP 83000 som kan teste moduler beregnet for busshastigheter helt opp i 300 MHz. Våre maskiner har 208 prosessorer, og hver prosessor tester én attributt i en ny modul. For kunder som har svært strenge kvalitetskrav, kan vi bruke HP 83000 til produksjonstesting.

Curry forklarer at minnebransjen er i ferd med å skifte fokus fra EDO-minne til SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). SDRAM opererer på høyere klokkefrekvenser enn EDO - for tiden 100 MHz. Dessuten - som navnet tilsier - må signalene fra modulen være synkrone med mikroprosessorens klokke.

- Tidligere var det enkelt å lage minnemoduler; hvem som helst kunne gjøre det - for hånd. Nå kreves det avanserte design- og produksjonsrutiner. Særlig timingen på signalene krever solide ingeniørkunnskaper, forklarer Curry.

Selskapets hovedkvarater ligger i Fountain Valley, en halv times kjøring syd for Los Angeles. Der har Kingston et produksjonsanlegg på drøyt 22.000 kvadratmeter som produserer og sender ut gjennomsnittlig 50.000 minnemoduler hver ukedag, tilsvarerende 800.000 MB gitt en snittmodule på 16MB.

Det ligger store investeringer bak selskapets produksjonsfasiliteter.

- Uten at jeg har nøyaktige tall, anslår jeg at denne fabrikk koster i størrelsesorden $10 til 20 millioner, forteller Curry.

Kingston er i ferd med å kjøre igang to nye minnefabrikker, én i Taiwan og én i Irland, begge på rundt 5.000 kvadratmeter.

- Vi anslår at de to fasilitetene vil prosessere 20.000 moduler hver - daglig, sier Curry.

Selskapet følger kvalitetsprosedyrer etter ISO 9000-standarden, og er sertifisert i henhold til ISO 9001.

- Vi bruker ISO 9000 som et grunnlag til å forbedre vår kvalitet, opplyser Curry.

Til toppen