TETRA er billigere enn alternativene

TETRA er ikke dyrere og dårligere enn GSM, det er billigere og bedre, kommenterer seniorrådgiver Roar Hanssen i Justisdepartementet i dette leserinnlegget.

TETRA er ikke dyrere og dårligere enn GSM, det er billigere og bedre, kommenterer seniorrådgiver Roar Hanssen i Justisdepartementet i dette leserinnlegget.

Viser til digi.nos artikkel "Det går mot Tetra-nett" publisert i dag. Artikkelen krever kommentarer.

Et nytt sambandsnett for nødetatene bygget på alternativene til TETRA vil være flere milliarder dyrere enn TETRA. Det viser en rapport laget for det svenske næringsdepartementet.

Rapporten er laget etter at det kom påstander om at GSM er godt nok og kan brukes av nødetatene. De samme påstandene har også kommet opp i Norge. Det er laget flere utredninger som følge av påstandene. Det britiske konsulentselskapet Mason Communication har konkludert med at GSM/UMTS ikke oppfyller viktige krav som nødetatene har satt til det nye sambandet. Det gjelder for eksempel oppkoplingstid. Nødetatene kan ikke vente 4-5 sekunder på å få satt opp en samtale, slik det vil være i GSM. I tillegg trenger etatene mulighet for å kommunisere mellom to radioer. Det er viktig dersom nettet skulle gå ned eller i områder uten dekning.

På vegne av en interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere oppfølgning av GSM-rapporten fra konsulentselskapene Nexia og Preview, har konsulentselskapet Gartner analysert påstandene i rapporten. De mener at "kommersielle nett, slik de fremstår i dag, oppfyller bare delvis og på en noe søkt måte de prioriterte krav som er stilt og som Gartner betrakter som naturlig for samfunnsviktige oppgaver." De sier også at "enkelte av kravene lar seg ikke oppfylle innenfor akseptable økonomiske rammer".

Sverige har hatt den samme debatten som vi nå har hatt i Norge. Der ble konsulentselskapet Stelacom engasjert for å gjøre en finansiell og funksjonell analyse av alternativene til TETRA: GSM, UMTS, GSM-R og cdma 450.

De konkluderer med at alternativene til TETRA vil koste mellom 8 og 13 milliarder svenske kroner. Et TETRA-nett i Sverige er anslått til mellom 4,5 og 6,5 milliarder svenske kroner. Alternativene er altså cirka dobbelt så kostbare.

Stelacom konkluderer også med at det er funksjonelle mangler i alternativene.

I tillegg har begge de to norske operatørene av GSM-nett sagt nei til at deres nett kan brukes av nødetatene.

Nødetatene brannvesenet, politiet og helsevesenet har siden 1995 jobbet for å få et nytt kommunikasjonssystem. Etatene vedtok i 2001 at det nye nettet skal baseres på TETRA-standarden. Dette er en åpen standard som er laget for nød- og beredskapsetater. Etatene jobber med planer for utbyggingsstart i 2004, og det er derfor ikke bedt om penger på 2003-budsjettet.

I tillegg til politi, brannvesen og helsevesen er det en rekke andre mulige brukere av TETRA-nettet, slik at man ikke trenger frykte at nettet skal være "tomt". Dette er andre etater med beredskapsoppgaver, men det er naturlig nok ikke bestemt siden det ikke foreligger noen endelig beslutning om utbygging av et nytt sambandsnett for nødetatene. Man selger ikke skinnet før bjørnen er skutt.

Relevante lenker (åpner nytt vindu):

Til toppen