Tetra ruster opp for nødnettet

12. april skal det avgjøres hvem som går videre i anbudet til nødnettet. Tetra har store forhåpninger.

12. april skal det avgjøres hvem som går videre i anbudet til nødnettet. Tetra har store forhåpninger.

Norges nye nødnett for blålysetatene (politi, ambulanse og brannvesen) har en budsjettramme på 3,6 milliarder kroner, og skal være ferdig utbygd i 2009. Fristen for å være med på prekvalifiseringen har gått ut, og nå venter de titalls aktørene som foreløpig er godkjent, på hvem som går videre. Dette vil bli avgjort 12. april.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet har tidligere uttalt til digi.no at staten legger opp til en teknologinøytral konkurranse. Det vil bli en avveining mellom Tetra, Tetrapol og CDMA-teknologi.

Tetra er en internasjonal teknologistandard som brukes flere europeiske land som etablerer nye nødnett. Standarden er også godkjent som sambandssystem for grenseoverskridende kommunikasjon for politi- og tollmyndigheter i Schengen-landene.

I tillegg kommer Tetrapol som det multinasjonale selskapet EADS står bak. Tetrapol ble i utgangspunktet utviklet for det militære politiet i Frankrike, og er nå representert i 35 land, fra Mexico til Singapore og europeiske land.

Våre naboland Sverige og Finland har valgt Tetra-teknologi.

Konsulent for Mobisan som støtter EADS i forhandlingene på nødnettet, Ole Skarin, sier til digi.no: «Det vil overraske meg om det ikke blir Tetra- eller Tetrapol-teknologi, for det er kun Tetrapol og Tetra som matcher budsjettet på 3,6 milliarder kroner samtidig som de oppfyller kravene man kan stille til et nødnett».

Styret i Tetra-forum ruster nå opp for konkurransen, og arrangerer det neste store «Skandinaviske Tetra-seminar» på SAS-hotellet i Oslo 7. til 9. mars 2005. Det er ventet over 200 deltakere og 20 utstillere på seminaret og alle som er opptatt av nødnett og sikkerhet – fra myndigheter, brukere og leverandører – vil være til stede.

Når Justisdepartementet avslutter prekvalifiseringen den 12. april vil forespørselen bli overlevert de kvalifiserte tilbydere. Stortinget har lagt vekt på at nettet skal være landsdekkende, robust og basert på utprøvd teknologi.

Noen frykter at det bare er de tettest befolkede områder som først og fremst vil få et fullverdig nødsamband, mens de mer grisgrendte strøk av landet må ta til takke med billigere og enklere løsninger. Dette er spørsmål som vil bli tatt opp på Tetra-konferansen til uken, lover Tetra-forum.

Første utbyggingsfase skjer i 2006 på Østlandet, som vil bli en mal for resten av landet. Etter planen skal hele landet være dekket i 2009. Primærbrukerne er politi, ambulanse og brann, men også forsvaret, tollvesenet, fengselsvesenet Sivilforsvaret og de frivillige organisasjonene, blant annet Rød Kors, skal bruke sambandet.

    Les også:

Til toppen