Tetra til alle busser og trikker i Oslo

Gardermoen får likevel ikke verdens første Tetra-leveranse, slik det har stått i enkelte medier. Trolig får Oslo Energi Tele (OET) opp sitt pilotnett før Gardermo-anlegget står ferdig. OET planlegger å installere Tetra i alle busser, trikker og T-baner i Oslo i løpet av året.

Gardermoen får likevel ikke verdens første Tetra-leveranse, slik det har stått i enkelte medier. Trolig får Oslo Energi Tele (OET) opp sitt pilotnett før Gardermo-anlegget står ferdig. OET planlegger å installere Tetra i alle busser, trikker og T-baner i Oslo i løpet av året.

Det var i midten av februar det ble kjent at Motorolas norske distributør, RingCom ASA, som underleverandør til Siemens hadde inngått en avtale med Oslo Hovedflyplass Gardermoen om levering av Dimetra Tetra. Etter planen skal det nye systemet utgjøre ryggsøylen i flyplassens kommunikasjonssystem fra og med åpningen den 4. oktober neste år.

Tidligere i dag kunne Digi:tele avsløre at Nokia Telecommunications Norge skal levere et trunket mobilradiosystem basert på den digitale Tetra-standarden til OET. Tetra-systemet vil tilby tale- og datatjenester til OETs egen organisasjon og flere virksomheter i Oslo kommune. Avtalen ble inngått tirsdag 4. mars.

- Trolig har vi vårt pilotnett oppe før de blir ferdige på Gardermoen, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i OET til Digi:tele. I første omgang skal Nokia levere svitsjer, to luftbaser og en tunnelbase (i frekvensområdet 410-430 MHz), men kontrakten legger til rette for at partene vil gå videre med en mer omfattende leveranse senere.

- Selv om Tetra-standarden fremdeles har sine huller - ikke alle forhold er avklart av standardiseringsorganisasjonen ETSI ennå - har vi stor tro på teknologien. Vi ønsker derfor å gjøre en del tester for å verifisere en del teoretiske beregninger i praksis, sier Lyngstøl til Digi:tele. Praktiske forsøk på hvordan organisasjonens evne til å ta opp i seg den nye teknologien er, og en del usikre forhold rundt tunneldekning er blant de sider ved Tetra OET ønsker å finne ut av.

Den store styrken til Tetra, som Lyngstøl foretrekker å karakterisere som et digitalt profesjonelt radiosystem, er først og fremst gruppefunksjonene.

- Foruten at Tetra inneholder nær sagt all funksjonalitet som du finner i en-til-en-kommunikasjonssystemet GSM, inneholder Tetra også svært gode gruppefunksjoner. Du kan si at i Tetra, i likhet med andre profesjonelle radiosystemer, kan alle høre alt om det er ønskelig. Systemet har en felles infrastruktur, men i programvaren kan du dele opp i flere grupper der du for eksempel velger å gi beskjed til alle busser på en bestemt rute, eller alle ansatte som befinner seg innenfor et bestemt geografisk område, sier Lyngstøl, som opplyser at det i alt er åtte prioriteringsnivåer i Tetra.

Nå ønsker OET å prøve ut systemet blant annet med å utstyre alle busser, trikker og T-baner i Oslo med Tetra-løsning. I tillegg til Trafikksjefens etat og Oslo Sporveier jobber OET også med andre kommunale etater om utprøving av Tetra, deriblant moderselskapet Oslo Energi og innen helsesektoren.

- Vi ser en tredelt kundegruppe: De som trenger god aksess fra kjøretøyet, de som har behov for dekning fra bærbare 1 wattsterminaler ute i felten og de som har behov for innedørs håndholdt dekning, sier Lyngstøl til Digi:tele.

- Går pilotprosjektet slik vi håper og tror, vil det etterhvert bli snakk om en voksen kontrakt Nokia får med OET. Du får ingen tall av meg nå, men jeg kan si at vi ser for oss at vi vil ha et større Tetra-nett, det vil si et nett som dekker Stor-Oslo, i drift i løpet av høsten 1998, sier Lyngstøl.

OET fikk inn fire pristilbud på Tetra-nettet, men bare de tre fra Nokia, Siemens (via det italienske Marconi-selskapet OTE) og Motorola ble vurdert som seriøse.

- Vi valgte Nokia fordi de syntes mest attraktive. Det handler litt om magefølelse men mest om pris, ytelse og selvsagt tiltro til leverandøren, avslutter Lyngstøl.

P.S.

Onsdag 5. mars ble det holdt stiftelsesmøte for Tetra-forum Norge på SAS-hotellet i Oslo. Rundt 30 deltok på møtet, som av Tor Helge Lyngstøl karakteriseres som "en lovende og positiv start".

D.S.

Til toppen