Tett integrering mellom BSD/OS og FreeBSD

Berkeley Software Design og Walnut Creek slo seg sammen i forrige uke. Dette betyr et tett samarbeid mellom prosjektgruppene til de to operativsystemene selskapene leverer.

Berkeley Software Design og Walnut Creek slo seg sammen i forrige uke. Dette betyr et tett samarbeid mellom prosjektgruppene til de to operativsystemene selskapene leverer.

BSD regnes som et av de aller beste operativsystemplattformene for webservere og opplever for tiden en kraftig vekst, dog i mer beskjeden grad enn Linux. Mange svært store nettsteder har tatt i bruk operativsystemet. Dette inkluderer blant annet Yahoo!, UUNET og MCI WorldCom.

BSD/OS er et kommersielt produkt, mens FreeBSD er som navnet tilsier en gratis utgave av BSD/OS basert på åpen kildekode.

Nå har de to hovedleverandørene av disse operativsystemene slått seg sammen. BSD/OS er oppkalt etter Berkeley Software Design Inc. (BSDI), mens Walnut Creek CDROM tilbyr et av verdens største filarkiver på Internett, inkludert hele FreeBSD.

BSDI ønske å lage en felles front for BSD-operativsystemene. Selskapet vil levere støtte og videreutvikle både BSD/OS og FreeBSD. De to prosjektgruppene vil sammen vurdere om det er behov for å slå sammen deler av kodebasen til de to operativsystemene. FreeBSD-prosjektet vil i langt større grad enn tidligere få tilgang til teknologiske nyvinninger BSDI utvikler.

Til toppen