Tett kamp i innspurt om milliardkontrakt

Snart avgjøres kampen om årets største IKT-kontrakt - hvem skal bygge nytt nødnett for blålysetatene?

Snart avgjøres kampen om årets største IKT-kontrakt - hvem skal bygge nytt nødnett for blålysetatene?

Det nærmer seg for det største mobilutbyggingsprosjektet i Norge siden Netcoms satsning tidlig på 90-tallet.

«Blålysetatene» politi, brannvesen og ambulanser skal få et eget nødnett for å kunne kommunisere uten at andre kan lytte på samtalene.

Det står mellom to allianser: Siemens med Motorola, BaneTele, Kongsberg DC, Zenitel og Frequentis eller EADS Secure Networks OY med Telenor, Eltel Networks, Thales og TConnect. I tillegg er Ericsson med i konkurransen om leveranse av utstyr til nødetatenes mange kommunikasjonsentraler.

- Vi starter opp forhandlingene neste uke. Da får vi inn materialet som gir det endelig grunnlaget for å velge hvilken av de to tilbyderne det skal sluttforhandles med, sier Arild Vollan, informasjonsansvarlig for nødnettprosjektet til digi.no.

De to alliansene har levert mye dokumentasjon og ifølge Vollan er det et "close race" mellom dem.

- Det er mange komponenter med fire tusen krav. Økonomi må ses opp mot teknisk funksjonalitet, sier Vollan.

Å bygge et nytt nett for etatene som har tilstrekkelig radioekning og tilfredsstillende sikkerhet og tilgjengelighet er en kompleks oppgave.

- Vi er opptatt av at nettet som bygges blir det nødnettet etatene har behov for. Samtidig må anskaffelsen gjøres innenfor akseptable økonomiske rammer. Noen uker fra eller til har liten betydning dersom resultatet blir et bedre nett til en gunstigere pris, sier Vollan.

Til toppen