Tetter sårbarheter med ny Firefox

Mozilla Foundation lanserte tirsdag en oppdatert versjon av nettleseren Firefox.

Mozilla Foundation lanserte tirsdag en oppdatert versjon av nettleseren Firefox.

Mozilla Foundation har tettet flere sikkerhetshull gjennom en oppdatert utgave av nettleseren Firefox. Den nye versjonen, 1.0.7, skal også ha fått rettet flere stabilitetsproblemer.

Blant de alvorligste sårbarhetene som er blitt tettet, er en potensiell overflytsfeil i en buffer som kan oppstå ved lasting av et vertsnavn som kun består av myke bindestreker.

En feil i et skript Linux-utgavene av Firefox og Mozilla Application Suite benytter for å analysere URL-en gitt via kommandolinjen eller av eksterne programmer, kan kjøre andre Linux-kommandoer som er angitt mellom slike tegn i URL-en: `` (backticks), før nettleseren vil forsøke å åpne URL-en.

Flere detaljer finnes på denne siden.

Til toppen