Tettet kritiske hull i Windows og Office

Microsoft har lagt ut sikkerhetsfiksene for august. Ni hull er tettet, hvorav seks kritiske.

Microsoft har lagt ut sikkerhetsfiksene for august. Ni hull er tettet, hvorav seks kritiske.

I går var andre tirsdag i måneden, og Microsoft sendte ut sin faste sikkerhetsoppdatering.

Oppdateringen – se Microsoft Security Bulletin Summary for August 2007 – omfatter seks «kritiske» og tre «viktige» hull.

Fire av de kritiske oppdateringene har med Internett-bruk å gjøre, og tetter hull som kunne gitt uvedkommende adgang til offerets maskin gjennom spesielt tilrettelagte nettsteder.

De to andre kritiske oppdateringene gjelder henholdsvis Excel og håndteringen av bilder i e-post og sosiale nettsteder.

Til toppen