The Gathering ble fritatt for moms

Nå utreder arrangøren hvordan de skal få betalt pengene tilbake til deltakerne.

The Gathering ble fritatt for moms

Nå utreder arrangøren hvordan de skal få betalt pengene tilbake til deltakerne.

Det store årlige arrangementet The Gathering (TG), som arrangeres av KANDU (Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom), ble fredag gjenstand for et vedtak i Finansdepartementet som gjør at de slipper å betale merverdiavgift på billettene.

I vedtaket peker departementet på at humanitære, kulturelle og sosiale formål skal være fritatt for merverdiavgift. Det heter videre:

TGs hovedformål er [..] å samle ungdom fra inn- og utland for at disse skal kunne komme sammen for å dyrke datakultur. At dataspill er å anse som kultur har regjeringen uttrykkelig uttalt i Stortingsmelding 14 (2007-2008) Dataspill. Finansdepartementet antar på denne bakgrunn at det ikke har vært lovgivers intensjon at adgangsbilletter til arrangement av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige.

På bakgrunn av en helhetsvurdering [...] finner departementet grunnlag for å gi KANDU ved The Gathering unntak med hjemmel i merverdiavgiftsloven §70 fra plikten å beregne merverdiavgift på adgangsbilletter.

Skattemyndighetene påla KANDU å kreve inn moms på billettene for TG 2008 i våres. Nestleder Andreas-Johann Ulvestad skriver på organisasjonens nettsted at de har tatt kontakt med jurister for å finne ut hva de skal gjøre med disse pengene.

– I teorien tilhører dette hver enkelt deltaker, men det vil koste svært mye å sørge for utbetaling av ~48 kroner per deltaker, skriver Ulvestad.

    Les også:

Til toppen