Therese spør for deg: Er sertifikatene viktige?

Utdanningsinstitusjonene og kurstilbyderne diskuterer betydningen av ulike IT-sertifiseringer. Noen mener sertifikatene er helt verdiløse både for arbeidsgivere og arbeidstakere, mens andre mener dokumentert kompetanse blir stadig viktigere.

Utdanningsinstitusjonene og kurstilbyderne diskuterer betydningen av ulike IT-sertifiseringer. Noen mener sertifikatene er helt verdiløse både for arbeidsgivere og arbeidstakere, mens andre mener dokumentert kompetanse blir stadig viktigere.

IDG tilbyr "sertifiseringskurs", men selve sertifiseringen utelates. IDG mener bedriftsledere opplever at ansatte som er sertifisert ofte forsvinner til konkurrerende bedrifter. Ved at de ansatte ikke sertifiseres får arbeidsgiver like stor fordel av opplæringen som den enkelte medarbeider.

Marianne Tubaas, som er prosjektleder for IDG Kompetanse, har tidligere sagt til digi.no at de ansatte som oftest ikke legger vekt på sertifisering selv heller, så lenge de ikke må være sertifisert for å gjøre jobben sin.

Markedsdirektør ved Den Polytekniske Høgskolen (DPH), Steffen Bang mener sertifisering er "hypet opp".

- Folk vet ikke lenger hva de har bruk for. Kursene gir ikke grunnutdanning. På en høyskole lærer studentene å bygge systemer, mens de på diverse kurs lærer å bruke dem, sier han.

Markedssjef ved IT-Akademiet, Per Henning Laingen, er imidlertid ikke enig. Han har tidligere sagt til digi.no at han tror sertifiseringen blir viktigere og viktigere for arbeidsgiverne.

- Anerkjente internasjonale sertifikater stiller krav, og verdien av utdannelsen blir høyere, mener han.

Fredrik Syversen, konsulent i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge, tror sertifisering er bra, men er redd det kan bli for mye av det.

- Man må ha tiltro til sertifikatene for at kursene skal være verdt noe. IKT Norge planlegger samarbeid med sentrale aktører, for å kvalitetssikre disse sertifikatene, sier Syversen.

- Det er alltid lurt å ta sertifikater, men sertifikatene erstatter ikke en formell utdannelse, poengterer han.

Terje Vøyenli er markedssjef i Manpower IT-konsulenter. - Sertifikater selvsagt er en god ting å ha, men i en utvelgelsesprosess vil erfaring veie tyngre, mener han.

Tor Østensen, som er sjef for Novell Norge, er på sin side ikke i tvil om at sertifikater er nyttige:

- Man får som arbeidsgiver med stabile løsninger med sertifisert kompetanse. Det er verdifullt. Man ser svært ofte i utlysningstekster at det søkes etter sertifiserte kandidater, sier han.

- Det blåser en sertifiseringsvind over landet, sier Bernt Nilsen, som er administrerende direktør i Datakortet AS.

- Markedet går mot sertifisering på alle områder, og dokumentert kompetanse blir stadig viktigere. Vi har opplevd ev økt interesse for Datakortet (Datakortet er en dokumentasjon av grunnleggende IT-kompetanse, red. anm.), etterspørselen er doblet siden i fjor, og tredoblet siden i forfjor.

Nilsen legger til at både LO og NHO under siste lønnsoppgjør uttalte at de ønsket etablerte ordninger for dokumentasjon av realkompetanse (sertifisering), .

- At IDG er redd for at sertifiserte arbeidstakere ofte forsvinner til konkurrerende bedrifter, viser en gammeldags, passiv holdning til de ansatte. Bedriftene må være glad for at medarbeiderne dokumenterer sine ferdigheter, sier Nilsen.

- Et kursbevis dokumenterer det man skulle ha lært. Et sertifikat dokumenterer det man faktisk kan. Ville du for eksempel kjørt drosje med en drosjesjåfør som har gått på kurs, eller tatt sertifikat?

* * *

P.S.

Etter at artikkelen ble publisert er det kommet inn en melding fra fag- og personalansvarlig for systemutviklere i New Media Science om denne arbeidsgiverens finansiering av sertifiseringer for ansatte.

Dag Håkon Baardsen forteller at for å gjøre det litt mindre fristende for arbeidstakere å "stikke av" med en sertifiseringseksamen, nedskrives utgiftene over ett til tre år. Dersom den ansatte slutter før denne perioden er over, må han betale tilbake alle eller deler av kurskostnadene.

- På den måten oppnår en at arbeidstaker ikke betaler selv, og at en ny arbeidsgiver påføres alle eller deler av utgiftene til kurs / sertifisering, skriver Baardsen og legger til at når de ett til tre årene er gått, er den nye sertifiseringen allerede kommet såpass til nytte at den har tjent inn seg selv.

D.S.

Til toppen