Thinfilm kjøper NFC-teknologi

Engangsmerker med sensorer kan lagre data løpende, og avleses på mobil.

Thinfilm kjøper NFC-teknologi
Thinfilm-teknologi muliggjør engangsmerker som utfører målinger og lagrer data. Med NFC vil lappene kunne samle opp data og kommunisere dem trådløst til en mobil. Bilde: Thinfilm

For ti dager siden meldte Thinfilm at de hadde inngått en intensjonsavtale om å overta NFC-teknologien til Kovio, et amerikansk utviklingsselskap innen NFC og EAS (Electronic Article Surveillance, altså elektroniske merkelapper for å avverge butikktyveri) med tilhold i Silicon Valley. Kovio er alene i verden om å ha utviklet NFC som kan framstilles gjennom print.

I en pressemelding i dag heter det at kjøpet er fullført og betydelig større enn tidligere meldt.

Thinfilm har overtatt:

  • Over 200 internasjonale patenter
  • Produksjonsanlegg og -lokaler
  • Kovio-produkter og teknologi innen både NFC og EAS
  • Alle Kovios 20 ansatte

Kovio har holdt på siden 2001. Fram til 2011 mottok de over 90 millioner dollar i flere investeringsrunder (se referansene til Wikipedia-artikkelen om Kovio).

For alt unntatt selve selskapet, betaler Thinfilm i underkant av 4 millioner dollar, fordelt på 2,7 millioner dollar kontant og 1,0 millioner dollar i Thinfilm-aksjer.

Det kan se ut som at Kovio var nødt til å selge seg billig. Hvorfor, vites ikke. En forklaring kan være at Kovio i praksis var konkurs. Som det går fram av denne brosjyren fra The Branford Group, er det lagt opp til å auksjonere bort Kovios øvrige eiendeler torsdag 30. januar.

De tjue tidligere Kovio-ansatte bemanner nå Thinfilms nye «NFC Innovation Center» sentralt i Silicon Valley.

Kjøpet innebærer at Thinfilm kan framskynde integreringen av sine trykte sensorer med trådløsteknologi, slik at data fra sensorene kan overføres til forbipasserende mobiltelefoner eller brett.

Ifølge Thinfilms kommunikasjonssjef Heidi Arnesen, er dette det viktigste ved oppkjøpet.

Thinfilm mener sensorer integrert med datalagring og trådløs kommunikasjon snur opp ned på den vanlige oppfatningen av «tingenes Internett» (IoT, for «Internet of Things»), der gjenstander kommuniserer gjennom en fast infrastruktur. Alternativet, slik Thinfilm ser det, er at gjenstandene kan kommunisere direkte med mobile apparater i nærheten. Det er ikke nødvendig å integrere alt av IoT i den faste infrastrukturen. Behovet for tilrettelegging i omfattende systemer for datafangst har bidratt til å gjøre utbredelsen av RFID-enheter mindre enn først antatt.

I dag omfatter Thinfilms merkelapper sensorer, visning og datalagring. Når de utvides med NFC vil de kunne kommunisere med apper i vanlig mobilt utstyr. Lagret data fra sensorene vil kunne leses av apper på vanlige smartmobiler.

Merkelapper med NFC vil, ifølge Thinfilm, kunne framstilles så rimelig at de kan kastes (resirkuleres) etter bruk.

Thinfilm ser for seg flere bruksområder.

  • NFC-merkelapper på lett bedervelige varer som næringsmidler og legemidler vil kunne avgi hele sin historikk av støt, temperatur og fuktighet ved å sveipes av en smartmobil.
  • NFC-merkelapper kan festes til utstyr for ulike typer prøver, og kommunisere resultatene til en vanlig mobil enhet.
  • NFC-merkelapper kan innfelles i vegger og rør: Trådløs avlesning vil kunne avdekke lekkasjer og unormal fuktighet.
  • NFC-merkelapper vil kunne brukes til å registrere forbruk og utløse bestilling av nye forsyninger
  • Pasienter vil kunne overvåkes gjennom engangsutstyr for å måle surstoffnivå i blod, puls og andre livsviktige mål, og data fra alle vil kunne samles ved å sveipe en smartmobil
  • .