Thommessen kvester norsk IT-politikk

- Norge har mange fordeler som vi er i ferd med å miste på grunn av sendrektige politikere, sa tidligere IBM-sjef Christian B. Thommessen til journalister ved åpningen av Internet World Norge.

Thommessen holdt åpningsforedraget på messen som arrangeres på Inforama i Sandvika utenfor Oslo. Han opptrådte som rene internett-evangelisten, med et klart budskap til næringslivet om at her må man gripe tiden for å overleve og komme på topp. Han avsluttet med å fortelle kort om hvordan han er i ferd med å snu sin nye arbeidsplass på hodet.

Thommessen er administrerende direktør i Glamox, der han har satt av 45 årsverk - av 1300 - til å forberede bedriften på den nye tid.

- Vi investerer 80 millioner kroner, tre prosent av omsetningen, for å gjøre bedriften det jeg kaller network ready, nettparat. Vi gjør om på hele vår organisasjon. Vi kommer til å få igjen utlegget i løpet av halvannet år, i tillegg til andre fordeler som mer tilfredse kunder, bedre forhold internt osv.

Til journalister etter foredraget innrømmet Thommessen hvor oppgitt han er over norske politikere og deres sendrektighet. Han har god kontakt med de førende i landet, blant annet fordi han sitter i regjeringens IT-forum.

- Vi har enorme oljeinntekter som vi ikke bruker til noen ting. Regjeringen er villig, men den er uten handlekraft. Jeg har også diskutert IT med NHO og LO. Inntrykket mitt er at heller ikke de har tilstrekkelig innsikt i det som skjer. Følgen er at Norge kan være i ferd med å grave vår egen grav.

Det står bedre til med andre land i Norden, mener Thommessen. Han er spesielt imponert over Finland og Island. På kontinentet trekker han Nederland fram som eksempel på et land som har bestemt seg for å forene sin framtid med Nettverket.

- Regjeringens næringsrettet IT-plan er for så vidt bra, men den går ikke langt nok. Den politiske situasjonen krever at de forbereder seg på kameler og bygger inn en rekke taktiske hensyn. Det vi trenger er et ledende politisk miljø med en virkelig visjon. Det er noe regjeringen må ta initiativet til. Politikerne må skaffe seg innsikt, kunnskap og kompetanse på samme nivå som for eksempel Clintons IT-politiske rådgiver Ira Magaziner. Og så kreves det litt mer entusiasme.

Thommessen nekter å kommentere IT-Fornebu. Budskapet hans til næringslivet er å få øynene opp for hvordan den nettsentrerte teknologien med tilgang for alle, danner modell for de mest vellykkede forretningene.

- I hovedsak er det tre ting som skjer. Mellomleddene blir borte fordi nettet etablerer direkte kontakt mellom kunde og produsent. Kundene får makt fordi de eier den nye kanalen. PC-en og de andre apparatene er i deres hender. Å sammenlikne priser og produkter krever bare noen musklikk. Det tredje er at nye nisjer dukker opp, der regelen er "vinn eller forsvinn". Den som først får den gode idéen, går av med hele området. Her danner IT-industrien skole: IBM formet hele stormaskinmarkedet i sin tid, Intel former prosessormarkedet, og Microsoft har programvaremarkedet.

Thommessen understreker at internettet er dagens billigste, raskeste og sikreste markedsplass.

- Om ikke annet så bør direktører vurdere å innlede en nettsatsing som en forsikring mot at andre stikker av med deres marked, på samme måte som nettbokhandelen Amazon.com har omdefinert bokmarkedet. Sats for eksempel fem prosent av omsetningen. Det kan være vel verdt det. Selv om kostnadene ved å drive et profesjonelt nettsted øker, øker markedet enda raskere.

Mange selskaper som har nettet som forretningsidé, taper fortsatt penger, blant dem Amazon. Thommessen peker på at børsverdien deres likevel er høy. Årsaken er at informerte investorer tror på dem.

- Annonsering på web vokser som ville helvete. Problemet er at forventningene var enda høyere. Dette forvrenges i pressen. Det er utrolig at Aftenposten kan ha overskrifter av typen "bare 4 prosent handler på internett". Jeg regner med at dere skjønner hva som burde stått.

Thommessen understreker at vi stadig er i startfasen. Han har fått et innblikk i framtiden slik den blant annet vises i IBMs laboratorier, og er mektig imponert over blant annet utviklingen av grensesnittene mot den nye teknologien - grensesnitt som vil gjøre den enda mer populær og anvendbar.

Til toppen