Thor Kamfjord gikk løpet på egen hånd

Thor Kamfjord henter inn ti millioner nye kroner til Polydisplay i en rettet emisjon, på kurs 15 kroner.

Thor Kamfjord henter inn ti millioner nye kroner til Polydisplay i en rettet emisjon, på kurs 15 kroner.

Etter å ha kastet ut Christiania Markeds og Norden Fonds fra kapitalforhøyings-prosessen har Polydisplays gründer Thor Kamfjord nå tatt saken i egne hender og fått inn 10 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 15 kroner. Selskapet vil forsøke seg på en ny større emisjon når prototypen på den første fargeskjermen etter planen er ferdigstilt i mai.

Pengene er hentet inn gjennom en rettet emisjon mot Polydisplays dominerende aksjonærer. Størst av disse er Telenor Venture, som har tegnet seg for tre millioner kroner. Emisjonen er gjennomført til 15 kroner, men for å unngå utvanning vil tilsvarende tilbud sendes ut til de øvrige aksjonærene, og Kamfjord regner med å hente inn ytterligere fem millioner fra disse. Utformingen av det konkrete tilbudet til de øvrige aksjonærene vil styrebehandles mandag.

- Jeg har gjort det sjæl denne gangen, med litt assistanse fra Varg, Bergen Fonds og Tekan som også var med på å gjennomføre den første emisjonen i selskapet, sier Kamfjord som ikke er særlig fornøyd med omstendighetene rundt emisjonen som ble forsøkt gjennomført i selskapet rett før jul av meglerhusene Christiania Markets og Norden Fondsmegling. Emisjonen skulle gjennomføres etter en såkalt book-building prosess der investorene forhåndstegner seg for en viss mengde aksjer, med forbehold om en øvre grense på kursnivå. De første som tegnet seg til denne emisjonen satte denne grensen svært lavt, og ryktet om dette ble spredt i markedet blant annet gjennom oppslag i Finansavisen. Kamfjord mener at avisoppslagene som kom såpass tidlig i book-building-prosessen var en av årsakene til at emisjonen gikk i vasken

- Christiania Markeds og Norden Fondsmegling skulle holdt disse opplysningene skjult. Dårlig PR gjennom medieoppslagene var en medvirkende årsak til at emisjonen ikke gikk gjennom, sier Kamfjord som nå har kvittet seg med de to meglerhusene videre i prosessen.

Emisjonen som nå er gjennomført i Polydisplay gir selskapet et visst pusterom, men selskapet trenger fortsatt minst 100 millioner kroner dersom det skal kunne gjennomføre planene om å starte opp produksjon av flatskjermene sine. Kamfjord vil imidlertid vente med å gjennomføre denne på et senere tidspunkt når markedet forhåpentlighvis gjenvinner tilliten til selskapet.

- Vi skal lansere prototypen på de første fargeskjermen i mai. Er vi heldig har vi den ferdig til Society of Information Display messen som går av stabelen i San Francisco i mai. Etter dette vil vi trolig prøve oss igjen, sier Kamfjord.

Forlater toppstillingen

I forbindelse med at selskapet nå går over i en kommersialiseringsprosess vil også ledelsen i selskapet skiftes ut. Selskapet har engasjert et konsulentselskap som skal finne nye lederskikkelser både for Polydisplay og datterselskapet MobileDisplay.

- Dette er ikke dramatisk, men en naturlig prosess. Min rolle som altmuligmann i selskapet er over, og jeg fortsetter som forretningsutvikler, avslutter Kamfjord.

Forruten å kjøpe nye aksjer i Polydisplay øker også Telenor Venture sin eierandel i Polydisplay gjennom å overføre hele Locus virksomheten til Polydisplay, der virksomheten etter planen skal fusjoneres med Polydisplays datterselskap Mobildisplay. Telenor Venture gir også bort sin 45 prosent eierandel av Mobildisplay, og øker til gjengjeld sin eierandel i morselskapet Polydisplay fra 10 til 22 prosent. I tillegg kommer altså aksjene Telenor Venture erverver gjennom den rettede emisjonen. (200.000).

Til toppen