Thrane-Gruppen kjøper i Finland

Thrane-Gruppen har kjøpt finske Meri-Kopio Oy som et første skritt for etableringen av en nordisk plattform for Allkopi.

Virksomheten i Meri-Kopio omfatter dokumenttjenester som outsourcing, storformat print/plotting og arkivtjenester.

Selskapet omsatte for cirka 25 millioner kroner i 1998 med et positivt driftsresultat. Egenkapitalen per 31.12.98 vil være omlag syv millioner og selskapet har ingen rentebærende gjeld. Kjøpesummen er 12 millioner kroner pluss en andel av resultatet for årene 1999, 2000 og 2001.

- Kjøpet av Meri-Kopio er første skritt i etableringen av en nordisk organisasjon for divisjon Allkopi - Thrane Document Services. Hittil har vi konsentrert oss om å dekke det norske markedet for dokumenttjenester. Dette har vi gjort gjennom etablering i de fleste større byer med stor suksess. Nå er tiden kommet for å videreføre Allkopi-konseptet i Norden, sier adm.direktør Per G. Askim i en pressemelding fra selskapet.

Til toppen