Ti år i buret for datakrim Down Under

Den australske regjeringen vil legge bort silkehanskene overfor datakriminelle. Ti års fengsel er en passende straff for de verste crackerne, virusforfatterne og e-svindlerne, mener justisminister Chris Ellison.

Det er Computer Daily News som opplyser at den australske regjeringen akter å bli langt tøffere i kampen mot kyberskurkene. Myndighetene ønsker å erstatte dagens lovverk fra 1980 med regler som kan bety inntil ti års fengsel for datakriminalitet, skriver avisen og siterer justisminister Chris Ellison på at regjeringen spesielt vil gå i rette med datavirusforfattere, e-spionasje, datainnbrudd og -sabotasje, samt alle typer elektronisk svindel.

Lovens håndhevere skal dessuten tilføres enda mer ressurser - både økonomisk og kompetansemessig - i tillegg til at politiet lettere skal få tillatelse til å aksessere bedrifters og enkeltpersoners datamaskiner i etterforskningsøyemed, foreslår Ellison. Forslaget skal ha vært forelagt Australias datatilsyn til gjennomsyn og godkjenning, påstår justisministeren.

Tidligere i år la Ellison frem rapporten "Model Criminal Code" med forslag til hvordan regionale og føderale myndigheter best kan forhindre og straffe datakriminalitet. Dokumentet tar spesielt for seg tjenestenekt-angrep, som justisministeren mener må kunne forfølges som "uautorisert svekkelse av elektronisk kommunikasjon" og straffes med inntil ti års fengsel.

Rapporten anfører også at nye typer sabotasje, spesielt datagenererte terroristangrep, bør kunne straffes med en maksimalstraff på inntil 25 års fengsel. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt dette forslaget også vil inngå i den varslede lovendringen, skriver Newsbytes.com.

Andre datarelaterte lovbrudd Australia ifølge den nye lovforslaget vil forfølge strengere, er besittelse av eller handel med programvare eller teknologi som er utviklet for å bryte seg inn i andres datasystemer. Ellison foreslår en maksimalstraff på tre år.

Til toppen