Ti gode grunner til å la seg flå av kemneren

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) har bestemt seg for å hjelpe Skattedirektoratet i dets kamp for beskatte informasjonsteknologi. Derfor har de utarbeidet en topp-ti liste over gode grunner til at hjemme-PC må beskattes og Internett momsbelegges.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) har bestemt seg for å hjelpe Skattedirektoratet i dets kamp for beskatte informasjonsteknologi. Derfor har de utarbeidet en topp-ti liste over gode grunner til at hjemme-PC må beskattes og Internett momsbelegges.

KDLs topp 10 grunner til å beskatte IT

1. Skatt på datautstyr og Internett er et positivt signal fra myndighetene. Det skal ikke lønne seg å jobbe smart eller å tilegne seg fremtidens teknologi. Det er mye viktigere å snakke om IT-teknologiens fortreffelighet, enn i praksis å stimulere til reell vekst.

2. Ingen bør jobbe overtid etter kl. 16.00. Yter man ekstra og tar med seg arbeidet hjem skal det selvsagt skattlegges. Det samme gjelder ubetalt overtid som skjer på bedriftens bærbare PC. Ekstra innsats er en uting.

3. Det er en uting å minske køen på Drammensveien morgen og ettermiddag. Miljø er bare noe man snakker om i festtaler. Fjernarbeid har ingen ting for seg. Dessuten gir køkjøring høyt bensinforbruk som igjen gir skatteinntekter til staten.

4. At foreldre kan jobbe hjemme når de har syke barn er tull og tøys, og at vi har høyt sykefravær i Norge, er bare en myte.

5. Barn bør se minst mulig til foreldrene sine. Det er viktig at mødre raskest mulig kommer seg tilbake i jobb etter svangerskapet. Skal det jobbes på en PC må det skje på jobben, ellers vil det utløse en helt naturlig skatteplikt.

6. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å være borte i tre dager, når man skal delta på et møte i Nice i Frankrike. Opphold på Ritz, dyre flybilletter, høye restaurantregninger, tax-free, mange bonuspoeng og høy reisegodtgjørelse er mye mer fornuftig enn å avholde en konferanse via ISDN-linjen hjemme.

7. Skal man jobbe med teknologi må det gjøres i en av våre største byer. Samfunnet har alt å tjene på å samlokalisere alle tekniske miljøer. Det er en illusjon å tro at Internett gjør verden mindre. Med flere folk samlet i de store byene slipper vi så høye kostnader for å opprettholde servicetilbudet til de som bor i utkant-Norge.

8. Internett er ingen tjeneste, det er en vare. Man kan jo bestille varer over nettet, ikke sant? Dessuten er det en motesak som vi må få under skattemessig kontroll. Momsbeskatning av Internett blir bare småpenger for den enkelte bruker, men gir store penger i statskassen.

9. Det er ingen målsetning å få flest mulig PC'er i Norge, jo flere PC'er desto mer sårbare blir vi for IT-teknologien. Skatt er et effektivt middel for å stoppe PC-veksten.

10. PC er luksus og skal være for dem som har råd til å kjøpe slikt utstyr selv. Vi kan bare tenke oss hvor det ville føre hen, dersom alle skulle ha sin egen PC. Vi lever da faktisk i et sosialdemokrati, og litt skille mellom folk må vi ha.

Til toppen