TI spår bedre tider for bransjen

Den store brikkeprodusenten Texas Instrument mener bransjen er på vei oppover. Dette er et kraftig signal for resten av IT-markedet.

Texas Instrument er en av de store leverandørene av innmaten i all verdens elektronikk og datamaskiner. Selskapet sender derfor et sterkt signal når de nå forteller om en betraktelig bedring i markedsutsiktene.

Salget av grunnkomponenter er en god indikator for utviklingen om et eller to kvartaler senere hos produsentene som bruker dem i ferdige produkter.

Nå forteller TIs toppsjef Thomas Engibous at omsetningen gjorde et hopp på 23 prosent fra fjerde kvartal i fjor til i første kvartal i år. Dette signaliserer en dramatisk endring for TI som har sett salget falle fortløpende to år i strekk.

Det er særlig brikker til avanserte mobiltelefoner, bredbåndsutstyr og forbrukerelektronikk som løfter seg.

Tallene understreker tydelig utviklingen: TI tapte 344 millioner dollar i fjor, men satt igjen med 117 millioner dollar etter første kvartal. Og dette er inklusive den bremse-effekten i det asiatiske markedet som SARS-viruset gir.

- Farten øker nå klart igjen ("The momentum is clearly rebuilding") sa TIs finansdirektør under fremleggelsen i går, skriver AP.

For å understreke sin tro på oppsvinget, argumenterte Engibous for å sette opp massivt opsjonsprogram for de ansatte. Opsjonene vil, når de gjøres om til aksjer, utgjøre 14 prosent av dagens aksjemasse. Opsjoners utvanning av eksisterenede eiere og regnskapsføring av fremtidseffekter av dette er et omstridt tema i USA.

Til toppen