Ti sultne ulver rundt Ementor

Listen over hissige IT-oppkjøpere er blitt lang. Mange venter på at Ementor deles.

Listen over hissige IT-oppkjøpere er blitt lang. Mange venter på at Ementor deles.

EDB og deres sjef Endre Rangnes har lenge vært interessert i å kjøpe opp mer, både i Norge og Sverige, og er en av mange selskrevne kandidater til oppkjøp av deler av Ementor hvis IT-giganten splittes opp. Han er slett ikke alene.

- Vi vil se en akselererende trend mot mer konsolidering, sier IDC-analytiker Nils Molin.

Ergogroup fikk nylig 350 millioner av sine eiere Posten, som kan brukes på oppkjøp.

- Ergogroup står i en veldig spennende utvikling. Det kan godt tenkes at de vil følge EDB og skaffe seg en bredere nordisk plattform, muligens i Sverige. Det kan også være de vil styrke seg i en annen nisje i Norge, eller styrke seg mot offentlig sektor. Jeg tror mest på geografisk utvidelse, sier Molin.

Flere aktører kan tenkes å prøve seg på utvidelser i Norden. Software Innovation prøvde seg på oppkjøp av Svenske Ida Infront, for å komme inn på det svenske markedet. Men selskapet mistet etter hvert lysten på Ida. Nye forsøk på andre selskaper kan følge.

Men i følge Erik Solberg i Enskilda kan Software Innovation selv være en oppkjøpskandidat. Hans begrunnelse er svake resultater i et marked der andre gjør det bedre.

EDB vil også kjøpe mer i Sverige.

- EDB har gjort det tydelig at de ønsker å øke i Sverige. De har mål om å omsette for 1,8 milliarder i 2007, som betyr at de må øke med en milliard fra 2004, sier Molin.

Vestlandsselskapet Allianse vil også vokse geografisk, men sikter mot Oslo, ikke Sverige. Selskapet vil børsnotere seg for å få en aksje de kan betale oppkjøp med. De er for små til å prøve seg på Ementor.

For selskaper som vil kjøpe for mer penger enn de har på bok er det også store muligheter for å låne. DnB NOR uttalte tidligere i måneden til Aftenposten at de satser kraftig på å lånefinansiere oppkjøp av ikke- børsnoterte bedrifter. De beskriver dette som en internasjonal bølge som nå er i ferd med å få effekt i Norge. Banken vil både være långiver og investor.

I DNB Nors markedskommentar for mars spår de også flere oppkjøp fremover, delvis grunnet store kontantbeholdninger i selskapene.

- Vi tror oppkjøp, fusjoner og høye utbytter vil prege markedet positivt i 2005, sier investeringsdirektør for fondsvirksomheten i DnB NOR, Edward Wendel.

Molin nevner flere selskaper som sannsynlige oppkjøpere.

- HP har tydelig sagt at de er interessert i kjøp på services-siden, Tieto Enator er alltid interessert og WM-Data har sagt de skal vokse ved oppkjøp i Norge. Det ryktes dessuten i bransjen rundt Siemens, sier han.

Solberg i Enskilda nevner også VMetro, og at Siemens og CSC har mangler som kan dekkes ved oppkjøp, men har også interne problemer. Andre store utenlandske aktører er også aktuelle, blant annet IBM.

- Visma er også på oppkjøp, muligens også på selgeren, av regnskapsføringsdelen, sier Solberg.

Det er altså nok av sultne oppkjøpere, men på spørsmål om konkrete selskaper som kan komme til å kjøpes opp er det relativ enstemmighet. Det er Ementor.

- Det er mye spekulasjoner om fremtiden i Ementor. Mange mener det vil bli splittet opp, og mange potensielle oppkjøpere følger med på dette, sier Molin i IDC.

Selskapets dårlige første kvartal bidrar neppe til å svekke disse spekulasjonene.

- Det er vanskelig å drive så forskjellige deler under samme tak. Maskinvarebiten lever for eksempel med veldig raske endringer. De må reagere raskt og jeg tror de er dyktige der. I andre enden på skalaen har vi outsourcing, med langsiktige kontrakter over flere år. Konsulentdelen ligger midt imellom. Det er ikke lett å drive under samme tak, selv om det kan være noen fordeler å kunne være one-stop-shop for mindre selskaper, sier han.

Men er det mange som ønsker å få alt på ett sted?

- Trenden internasjonal er bort fra one-stop-shop over mot spesialisering, sier Molin.

Ementor vil være interessant for både norske og utenlandske aktører, mener Molin. Solberg er enig.

- Jeg vet det er mange som er interessert i deler av selskapet. Det er dårlig drevet, sier han.

Utenom Ementor er det nok av selskaper som kan la seg kjøpe, hvis prisen er riktig. Men bedre tider kan legge en viss demper på dette, mener Molin.

- Selskaper kan satse på organisk vekst fremfor oppkjøp, og mulige oppkjøpskandidater blir mindre desperate etter å selge, sier han.

Solberg mener det ikke er noe vekst å snakke om i markedet, og at det som stagnerende marked er modent for sammenslåinger.

Til toppen