Ti trender for bedrifts-IT i 2005

Nucleus-analytikerne spår omveltninger innen beslutningsstøtte og strid om vedlikeholdsutgifter.

Nucleus-analytikerne spår omveltninger innen beslutningsstøtte og strid om vedlikeholdsutgifter.

Analyseselskapet Nucleus Research, kjent særlig for sine undersøkelser rundt lønnsomheten til forskjellige typer IT-produkter for bedriftsmarkedet, har utgitt en oversikt over de ti teknologitrendene de mener vil prege 2005.

Nucleus mener deres spådommer om integrasjon og Linux i 2004 stort sett har slått til, og tror 2005 vil medføre mer av det samme. Her er deres «Top Ten Technology Predictions for 2005»:

1. Markedet for beslutningsstøtte vil merke store endringer. Nucleus skiller mellom spesialistene på den en siden, og ERP-leverandørene på den andre. Det ble fart i beslutningsstøtte – «business intelligence» – da spesialistene viste hvordan de kunne tilfredsstille ERP-brukernes behov for å få mer ut av sine systemer. Etterspørselen etter beslutningsstøtte vil øke, ERP-leverandørene vil ønske å kanalisere flere av verdiene til seg, og dette vil skake både produkttilbudet og forholdene mellom aktørene.

2. Det vil bli strid om vedlikeholdskostnader. Nucleus mener den pågående fusjonsbølgen innen programvare drives av at man får flere kunder som betaler dyrt for vedlikehold. I 2005 vil flere kunder protestere mot å betale for oppgraderinger og lisenser de egentlig ikke trenger, og de vil være villige til å vende seg til konkurrentene dersom de nåværende leverandørene viser seg vrange.

3. Kjøp av eksterne CRM-tjenester vil revurderes. Nucleus mener det vil vise seg at flere, særlig de enkleste og mest statiske, CRM-tjenestene ikke er tilstrekkelig lønnsomme i forhold til å kjøre egne verktøy for kundebehandling. Kundene vil vurdere utgiftene sine nøye, og det tvinge bransjen til å velge nye salgsmodeller.

4. Mer e-handel vil bli en driftet tjeneste. Nucleus tror stadig flere selskaper vil finne det ulønnsomt å drive sine egne e-handelsapplikasjoner, og heller sette dem ut. Det gjelder også selskaper som investerte tungt i egne e-handelsplattformer op 1990-tallet.

5. Framgangen for åpen kildekode vil fortsette. Nucleus tror ikke tiden helt er inne for Linux på pulten, men mener server-Linux vil få sterkere fotfeste i IT-avdelingene. Det vil komme flere utviklere og applikasjoner som vet å dra nytte av styrkene til åpen kildekode, og flere store leverandørene vil gjøre som SAP, og i det stille framheve hvor effektivt det er med MySQL.

6. Kunder vil fortsette å konsolidere for å spare penger. Nucleus mener mange selskaper gjennomgår sine IT-systemer med tanke på å rense ut unødvendige elementer, standardisere infrastrukturen, og forlate det heterogene til fordel for det enhetlige. Selv om tjenesteutsetting – «outsourcing» – ikke nødvendigvis er løsningen for alle, vil det bety gode tider for den relevante IT-kompetansen. Iveren etter å tjenesteutsette vil dempes noe etter hvert som det blir klart at lønnsomhetskalkylen ikke bare dreier seg om å sammenlikne lønnsnivåer.

7. Spam vil fortsette å øke, med mindre Microsoft skulle finne på noe lurt, og Nucleus tror stadig flere vil investere i robuste spamfiltre, for å unngå at de ansatte kaster bort tid på å spa seg gjennom reklame.

8. Det vil bli mer bruk av helhetlige løsninger for mobile medarbeidere. Stadig flere soner med trådløs internettilgang er en velsignelse for medarbeidere på farten, men for å realisere gevinsten, må det bli lettere for hver enkelt å kople seg opp. Det innebærer at bedrifter vil se på løsninger som gir enhetlig og enkel tilgang for sine mobile medarbeidere, og at bransjen vil hoste opp stadig flere applikasjoner og tjenester som møter dette behovet.

9. Offentlige krav vil skjerpe bruken av digitale arkiver og systemer for innholdsforvaltning. Nucleus viser særlig til amerikansk lovgivning, men et liknende press oppleves også i Europa. Organisasjoner vil måtte investere i løsninger som gir dem kontroll over flommen av dokumenter, e-post og lynmeldinger gjennom deres nettverk.

10. Det vil bli enklere å ri RFID-bølgen. Nucleus tror de som har drøyd implementeringen av RFID-merking og tilhørende systemer vil lære mye av pionerene. RFID dreier seg om pålitelighet heller enn kostnader, og de lønnsomme prosjektene blir dem som har klare mål.

    Les også:

Til toppen