Tid-lus i GPS-systemer

Eldre GPS-mottakere kan oppfatte 22. august neste år som 6. januar 1980, og oppgi feil posisjon i tillegg til feil dato.

I tillegg til vanlige problemer knyttet til årtusenskiftet, er systemer og apparater som oppgir geografisk posisjon med utgangspunktet i GPS-systemet (Global Positioning Satellite) til det amerikanske militæret, sårbare for en spesiell form for dato-overgang.

Tidsmodulen i systemet opererer med 6. januar 1980 som dag 1 i uke 0, og det høyeste tillatte uketallet er 1023. Etter denne tellemetoden blir lørdag 21. august 1999 til dag 7 i uke 1023. Ved midnatt går dagregisteret tilbake til dag 1, og ukeregisteret tilbake til uke 0. 22. august 1999 erstattes da av gjengangeren 6. januar 1980, med mindre den tilknyttede programvaren er innforstått med 1024-ukers regelen og kompenserer for nullstillingen.

Den store amerikanske produsenten av GPS-mottakere for store systemer, Trimble, har egne sider på sitt nettsted knyttet til både år 2000-problemet og det de betegner som WNRO (week number rollover eller uketallsrullering). Her gjøres rede for to ulike problemer knyttet til uketallsrulleringen i GPS:

1. En GPS-mottaker og tilknyttet programvare kan feilaktig tro at et høyt uketall fra før overgangsdatoen 22. august 1999 er av nyere dato enn en lavt uketall fra et tidspunkt etter overgangsdatoen. Dette kan føre til at satellittposisjoner feilberegnes, med den følge at posisjonen som GPS-systemet oppgir blir grovt feilaktig.

2. Mottakere som prosesserer og viser kalenderdatoer basert på "antall uker siden 6. januar 1980" kan oppgi feil dato og feilaktig beregninger av tidsintervaller.

Trimble har gått gjennom alt de har levert av GPS-utstyr siden 1978 og fordelt dem på tre kategorier. Utstyr som ikke generer feil som følge av år 2000 eller uketallsrulleringen, kalles kompatibel. Utstyr som kan gjøres kompatibel gjennom enkle programvareoppdateringer, kalles oppgraderbar. Alt annet oppfattes som inkompatibelt. Selskapet forplikter seg til å oppgradere alt utstyr hos kunder som er oppgraderbart, gratis dersom garantien fortsatt løper, mot en "fornuftig" godtgjørelse dersom garantien er utløpt. Kunder som bruker inkompatibelt utstyr skal få veiledning når de ber om det. En liste over produkter og hvilke kategorier de faller i, er gjengitt på nettstedet.

Det amerikanske militæret som driver satellittene er svært forbeholdne når det gjelder opplysninger om systemet, og nøyer seg i praksis med å bekrefte at uketallsrulleringen kan få en mottaker til å kræsje. USAs kystvakt (UCSG - United States Coast Guard) har fått i oppgave å holde de sivile oppdatert med problemet. Nettstedet deres (se peker i høyre marg) slår fast at selve satellittene ikke rammes av verken år 2000-problemet eller uketallsrulleringen. Sivile brukere må selv sjekke at mottakere og applikasjoner ikke affiseres. Her kalles problemet EOW (end of week) Rollover Issue, og det vises til en stadig oppdatert liste over leverandører og hvordan disse håndterer problemet.

Det er lett å blåse opp problemet, og spesielt perspektivet med feilnavigerende militære raketter og atombåter gir næring til mer eller mindre velbegrunnede fantasier. Eksempler er gjengitt på år 2000-nettstedet til amerikaneren Gary North - se peker i høyre marg (lenkene er gjengitt etter tips fra en av våre mange årvåkne lesere).

En av de ledende norske importører av GPS-systemer beregnet på vanlige brukere, er Belanor. Her sier Per Anders Dahlaasen at selskapet har vært klart over problemet lenge, og bare har solgt kompatibelt utstyr de siste årene.

Båtfolket i Norge er blant de store kjøperne av GPS-mottakere. Båtmagasinets ekspert på området er frilansjournalisten Olav Momyr. Han mener problemet er begrenset til eldre mottakere, og at den rivende utvikling innen GPS-mottakere de siste årene gjør det svært usannsynlig at seriøse brukere fortsatt anvender inkompatibelt utstyr. Han gjør unntak for produkter i aller øverste kategori, som fortsatt kan være i drift i store fartøyer, men understreker likevel:

- Utstyr som for åtte år siden kostet 200.000 kroner og var stort som en skoeske, koster i dag 1500 kroner og får plass på innerlomma. Det finnes i dag ingen GPS-mottakere med så dårlig ytelse som de beste mottakerne for over åtte år siden.

Momyr vil ikke uttale seg om militære systemer.

- GPS er i utgangspunktet beregnet på militær bruk, og det gis ingen garantier fra USAs forsvarsdepartementet til sivile som baserer sin posisjonsangivelse på signaler fra satellittene. Uansett er det programvaren i GPS-mottakerne som bestemmer deres ytelse. Det er skjedd mange endringer i GPS de siste årene, blant annet i antall satellitter. Gamle GPS-mottakere har langt flere ulemper enn bare uketallsproblemet, slik at de er uhensiktsmessige av svært mange grunner. Og jeg vil tro at de militære mottakerne har tatt høyde for alle slike ting.

Til toppen