Tidlig på UMTS-karusellen

Markedet er et av de fem store i Europa, noe som var blant årsakene til at British Telecom og Vodafone en stund kjempet hardt for å overta landets nest største mobobilselskap, Airtel.

Markedet er et av de fem store i Europa, noe som var blant årsakene til at British Telecom og Vodafone en stund kjempet hardt for å overta landets nest største mobobilselskap, Airtel.

Spania ble Europas andre nasjon som har tildelt lisenser for neste generasjon mobiltelefoni, UMTS. De tre GSM-operatørene fikk hver sin i tillegg til konsortiet Xfera Mobile, der blant annet finske Sonera eier 15 prosent.

Markedet er som flere Sør-Europeiske fremdeles lavt penetrert, men veksten hos markedsleder Telefonica er i ferd med å gå over til kontantkort som for tiden utgjør 60 prosent av selskapets mobilbrukere. Telefonica har 61 prosent av markedet, mot hovedutfordrer Airtel med 36 prosent andel. Det tredje mobilnettet ble satt i drift for vel et år siden av selskapet Amena, med Telecom Italia på eiersiden.

Telefonica samarbeidet en stund med Telia, Swisscom og nederlandske KPN i telealliansen Unisource, men trakk seg ut i 1997.

Spania Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Telia Mobitel 06.95 8.362.000 109 % 61 %
Airtel 10.95 4.938.000 129 % 36 %
Amena 01.99 250.000* 3%

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=juni 1999

Til toppen