Tidligere AdLink-ansatt krever endelig oppgjør

I en oppsigelsessak som inneholder lønnsnekt, konkurstrusler og beskyldninger om svik og ærekrenkelser, nekter AdLink å betale mer til den eks-ansatte Ole Jørgen Kvarsvik (bildet).

I en oppsigelsessak som inneholder lønnsnekt, konkurstrusler og beskyldninger om svik og ærekrenkelser, nekter AdLink å betale mer til den eks-ansatte Ole Jørgen Kvarsvik (bildet).

- Jeg synes saken minner om ren trakassering, sier Ole Jørgen Kvarsvik som frem til mars i år var ansatt som selger i internettannonseselskapet AdLink. Da startet han hos Hjemmet Mortensen som blant annet selger for mediebladet Kampanje.

Dette mente AdLink brøt med konkurranseklausulen som forbød ham å starte hos konkurrerende virksomhet.

"Det som avgjør om ditt arbeid for Hjemmet Mortensen er i strid med konkurranseforbudet i din arbeidsavtale med Adlink er om du rent faktisk er engasjert I konkurrerende virksomhet. Det å være selger for Kampanje Online er uten tvil slik konkurrerende virksomhet", skrev daværende sjef Jan Grønbech i en e-post til Kvarsvik.

Grønbech påberoper seg støtte for et slikt krav hos sin advokat, Svein Gerhard Simonnæs i advokatfirmaet BA-HR.

Atle Øi, som i dag i praksis fungerer som ny toppsjef hos AdLink i Norge, sier til digi.no at de kjapt satte en advokat på saken.


- Vi fikk ham til å lese gjennom avtalen og klarlegge hvilke forpliktelser vi hadde overfor Ole Jørgen. Advokaten mente vi hadde en god sak. Vi betaler ganske friskt for å bruke juridisk bistand, derfor ville det være merkelig om vi ikke skulle følge det rådet han ga oss, sier Øi.

Rådet var blant annet å stoppe utbetalingen av lønn til Kvarsvik i oppsigelsesperioden før saken var løst.

"Dersom Kvarsvik ikke er villig til å frasi seg retten til lønn fra AdLink i februar og mars 2002, vil AdLink fremme et krav om midlertidig forføyning for namsretten, med krav om at ansettelsesforholdet mellom Kvarsvik og Hjemmet Mortensen AS opphører. Det vil også kunne blir fremsatt krav om erstatning for økonomisk tap".

Det skrev AdLinks advokat Svein Gerhard Simonnæs i et brev til Kvarsvik advokat Jørgen Bull i Simonsen Føyen DA den 5. mars i år.

Men AdLink hadde likevel et forslag til løsning: Annonseselskapet godtok ansettelsen hos Kampanje mot at Kvarsvik frasa seg retten til lønn resten av oppsigelsestiden. "Ellers må vi insistere på at du etterlever konkurranseforbudet i hele oppsigelsestiden, i tre måneder etter oppsigelsestidens utløp og eventuelt også tre måneder deretter", skriver Grønbech i e-posten som er datert 18. februar i år.

- Dette var helt uaktuelt å godta, sier Kvarsvik.

- Jeg hadde gjort en avtale med daværende AdLink-sjef Runar Lie da jeg sa opp i desember i fjor. Jeg fikk fastslått at jeg skulle ha lønn ut oppsigelsestiden, det vil si ut mars måned. Det var mye som var uklart i selskapet i tiden etter inngåelsen av fusjonsavtalen, så jeg ville sikre meg det skriftlig, sier han.

Den europeiske delen av amerikanske DoubleClick og tyske AdLINK Internet Media GmbH annonserte en fusjon i fjor høst.

Les saken her:


<HR SIZE=4>

Advokat Jørgen Bull mener det er meget alvorlig å stoppe utbetalingen av lønn til en ansatt.

- Stans av lønn er ulovlig selvtekt og direkte i strid med Arbeidsmiljølovens paragraf 55 nt. 3, hevder Bull og krevde i et brev datert 23. april at tilbakeholdelsen av Kvarsviks lønn måtte opphøre omgående.

"Er lønnstoppet ikke brakt til opphør innen 1 - en - uke fra i dag, vil det bli sendt ut konkursvarsel etter konkurslovens paragraf 63", var trusselen fra advokaten og hans klient.

Etter mye korrespondanse frem og tilbake løste lønnssaken seg til fordel for Kvarsvik: Han fikk utbetalt all lønn han hadde til gode i oppsigelsestiden.

- Vi følte at vi har vært litt large i denne saken. Vi mener vi kunne ha vunnet den hvis vi hadde valgt å kjøre den i rettssalen, men den var ikke så stor at vi gadd å bruke tid på saken i retten, sier Atle Øi.


- Jeg kan skjønne at det kan se litt snodig ut at vi valgte å betale når vi mener vi kunne vunnet den. Men det var altså en sak som kun dreide seg om penger og som vi anså som nokså liten, sier han.

Advokat Bull er imidlertid helt overbevist om at AdLink hadde tapt saken i en rettssal og at kravene fra AdLink hvilte på sviktende grunnlag: Kvarsviks nye arbeidsgiver Hjemmet Mortense var ikke "...in direct competition with the business activities carried out by the Company." som det sto å lese i arbeidskontrakten som selgeren hadde undertegnet hos AdLink.

- Kvarsvik er ansatt i annonseavdelingen i Hjemmet Mortensen og arbeider der med blant annet Kampanje. Virksomheten henvender seg til forskjellige segmenter i markedet. Karanteneklausulen ble brukt som vikarierende begrunnelser for å slippe å betale Ole Jørgen Kvarsvik lønn i oppsigelsestiden, mener Bull som blir supplert av Kvarsvik:

- Det er jo ikke samsvar mellom det AdLink driver med og det HM-Media (annonseavdelingen til Hjemmet Mortensen - red.anm.) driver med. En liten del av aktiviteten går med til nettjobbing, mens det aller meste går med til andre salgsaktiviteter for bladene, sier selgeren som er fornøyd med å ha vunnet en av rundene.

- Vi vant en knusende seier. De ga seg fullstendig, mener advokat Bull.

Likevel er ikke partene ferdig med saken. AdLink nekter nemlig å betale advokatgebyrene som er påløpt underveis. Disse befinner seg nå et sted mellom 35.000 og 40.000 kroner.

"Jeg gjør også oppmerksom på at alle utlegg og tap som Ole Jørgen Kvarsvik blir påført i forbindelse med denne saken, herunder hans utlegg til juridisk bistand, må AdLINK Internet Media AS erstatte Ole Jørgen Kvarsvik. Gjøres ikke dette frivillig, vil inkasso bli iverksatt, forutsatt at AdLINK Internet Media AS ikke i mellomtiden har gått konkurs", skrev Bull i et brev til motparten.

- Vi har sagt nei til å betale saksomkostningene, det stemmer det. Vi synes det er urimelig å betale for noe han kunne ha svart på uten å kontakte advokat. Han kontaktet advokat og pådro seg dermed en kostnad som vi ikke synes det er riktig at vi skal dekke, sier AdLink-sjef Atle Øi.

Kvarsvik avviser imidlertid at han gikk rett til advokat og henviser til et brev som han sendte før han kontaktet advokat.

digi.no sitter med en kopi av dette brevet der den tidligere AdLink-ansatte svarer på anklagene fra selskapet i forbindelse med oppsigelsen.

Bull sier at det kan gå mot en rettssak om saksomkostningene, men har samtidig advart sin klient om at dette kan ta lang tid. En slik rettssak kan for ta over ett år.

- Det kan bli mye bryderi for en liten, begrenset sum. Dessuten er utfallet aldri garantert, selv om jeg mener vi har en meget god sak, sier Kvarsviks advokat til digi.no.

Kvarsvik har imidlertid droppet andre søksmål som var under vurdering, blant annet for ærekrenkelse.

- I sin e-post-korrespondanse fremsatte Jan Grønbech rettsstridige og ærekrenkende beskyldninger mot Ole Jørgen Kvarsvik, beskyldninger som etter at innrømmelsen vi har fått fra AdLink, nå burde vært kjent døde og maktesløse, mener Bull.

"Slik vi ser det har du brutt avtalens konkurranseklausul, ført oss bak lyset ved ikke å informere om at din nye arbeidsgiver var Kampanje, ført oss bak lyset igjen ved å sørge for at ditt nye arbeidsforhold gjør at vi mister en av våre viktigste salgsavtaler og på denne måten påført oss et økonomisk tap", skrev Grønbech i en e-post datert 14. februar i år.

- De mente at jeg sammen med Kampanje hadde planlagt aktiviteter som var til skade for AdLink og at Kampanje på grunn av at jeg begynte der skulle ha sagt opp sin avtale med AdLink. Dette var helt feil. Kampanje hadde i lang tid vært på jakt etter andre annonseløsninger til sin nettutgave fortalte redaktør Lasse Gimnes meg. Dessuten var jeg på flere andre jobbintervjuer lenge etter at jeg sa opp jobben i AdLink. Dermed var det vanskelig for meg å føre AdLink bak lyset siden jeg ikke visste hvem som var min nye arbeidsgiver i desember i fjor, er Kvarsviks kommentar.

Han kommer imidlertid ikke til å forfølge påstandene fra AdLink.

- Det hadde vært fristende, men vi lar det være.

Øi mener på sin side at det jo hadde vært dumt av dem om de hadde kommet med ærekrenkelser og injurier mot Kvarsvik:

- Vi overlot denne saken fullstendig til vår advokat og kjørte et helprofesjonelt løp. Jeg kan ikke tenke meg at vår advokat rådet oss til å formulere noe injurierende i vår korrespondanse med Ole Jørgen Kvarsvik. Det hadde jo bare blitt enda mer bråk, sier Øi som ikke kjente Kvarsvik da AdLink og DoubleClick fusjonerte i overgangen 2001/2002.

- Ole Jørgen Kvarsvik virker som en hyggelig kar. Det er en så liten mediebransje i Norge at vi helt sikkert kommer til å møte igjen mange av de samme menneskene. Derfor satte vi oss ikke så mye inn i saken selv, men overlot til en advokat å vurdere den, sier den norske AdLink-sjefen.

Til toppen