Tidligere Compaq-sjef vil organisere IT

Ex-Compaq-sjef Jan Eigil Rydningen skal nå lede en ny organisasjon for kunnskaps-bedrifter.

Jan Eigil Rydningen har vært toppsjef i flere IT-bedrifter, og var en profilert person under dot.com årene. Først som toppsjef i Compaq Norge fra 1988 til 1998, og deretter som sjef i Telecomputing.

De siste fem årene har han vært mer bak kulissene og jobbet som konsulent og rådgiver for bedrifter på bedriftsutvikling, ledelse og styrearbeid.

Nå tiltrer han som direktør for en ny organisasjon under arbeidsgiverorganisasjonen Handels- og servicenæringens Handelsorganisasjon (HSH).

Den nye organisasjonen vil bli presentert for pressen på mandag, og Rydningen holder derfor kortene tett til brystet når digi.no spør om hvordan HSH skal vinner IT-bedriftene.

IT-bedriftene kan uansett bli en hard nøtt å knekke, for organisasjonsgraden er lav i bransjen.

Forsker Bitten Nordrik pekte i sin rapport Bjørnen sover i sommer på en fiendtlig innstilling fra arbeidslivsorganisasjoner i IKT-næringen. Under halvparten av bedriftene i næringen er organisert på arbeidsgiversiden. Nordrik mener dette skyldes en frykt for at arbeidstagerne da også vil organisere seg.

Men det er nettopp her Rydningen mener han har en jobb å gjøre. Arbeidsgiverorganisasjoner har i alt for stor grad tenkt industrielt ettersom de ble bygget opp under harde fronter i arbeidslivet. Organisasjonsstrukturen og arbeidsformene til disse organisasjonene er bygget opp rundt konflikt.

I IT-bedrifter som er typiske kunnskapsbedrifter, er skillet mellom ansatt og eier mindre. Men organisasjoner har ikke i god nok grad tilpasset seg dette mønsteret.

Rydningen sier til digi.no at han vil bruke sin erfaring fra Compaq til å bygge relasjoner på tvers av linjene. Han ble godt kjent nettopp for sin samarbeidskultur i Compaq mellom ansatte, partnere, kunder og eiere og tverrfaglige samarbeid.

- Nå må vi fokusere høyere opp for å få med oss kunnskapsbedriftene og se på dem vi kan påvirke fra politikere til myndigheter. Vi inviterer til en total fornyingsprosess der vi tar grepet annerledes og flytter makt, sier han til digi.no.

HSH har i dag 11 600 medlemmer.

Til toppen