Tidligere HP-sjef er død

Lewis Platt, mannen som overtok tømmene etter medgründer David Packard, er død, bare 64 år gammel.

Platt startet i 1966 og ble toppsjef i 1992. Platt ledet HP frem til han pensjonerte seg i 1999 og Carly Fiorina overtok som sjef.

Platt ledet HPs dreining fra å være en selvstendig plattform-leverandør på linje med Digital og Sun til å satse det meste på Intel og Windows-plattformen.

Til toppen